OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – GFP Neratovice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoja vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotacepřijaté dne 31. 03. 2017 v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem

 

 „Šablony GFP“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005931“.

 

 Šablony realizované na GFP v rámci operačního programu od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019:

 1.  III/1.3 Školní psycholog 24 měsíců – Grohmanová
 2.  III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, 24 měsíců – Palička
 3.  III/2.9 Tandemová výuka Uhrinčaťová, Kárník – 12 měsíců
 4.  III/2.9 Tandemová výuka Šafránková, Fogl – 12 měsíců
 5.  III/2.9 Tandemová výuka Sochorová, Palička – 12 měsíců
 6.  III/2.9 Tandemová výuka Grohmanová, Palička – 12 měsíců
 7.  III/2.9 Tandemová výuka Jinoch, Nosková – 12 měsíců
 8.  III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů 12 měsíců – Horáková
 9.  III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů 12 měsíců – Sauerová
 10.  III/3.1 100 odučených hodin s ICT technikem v SŠ – Šmídová, Vais
 11.  III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ) – Grohmanová
 12.  III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ – Horák, Horáková, Nešetřilová
 13.  III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ – Šafránková, Vysušilová, Líhová – 2x