GEO-WATER

je tříletý mezinárodní projekt v rámci programu ERASMUS PLUS (http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus), ke kterému dala podnět nizozemská škola v Bolswardu a do něhož jsme vstoupili i my. Na tento program přispívá každoročně Evropská unie, a to nemalými finančními částkami za účelem vzdělávání žáků, učitelů i veřejnosti. Na projekt GEO-WATER bylo vyčleněno 165.000 €. Hlavním cílem a spojujícím tématem je „VODA„, konkrétněji – kvalita vody, její dostupnost a množství potřebné pro skutečný život – zkrátka trvale udržitelný rozvoj společnosti v závislosti na vodě.

Do tohoto projektu (včetně GFP Neratovice) vstoupily následující partnerské školy:
Střední a vyšší odborná zdravotnická škola Nymburk – www.zdravkanbk.cz
nizozemská škola Marne College Bolsward – www.marnecollege.nl
nizozemské Visser´t Hooft Lyceum Leiden – www.vhl.nl
německé Městské gymnázium Haan – www.gymhaan.de
nizozemská organizace IVN (Ústav pro přírodu a udržitelnost) – www.ivn.nl

Projekt započal 1. 9. 2015. Ještě týž měsíc proběhlo setkání koordinátorů v polském Kursku s projektovým manažerem Ústavu pro přírodu a udržitelnost Keesem Sideriusem z IVN (Nizozemsko) a vedoucím projektu GEO-WATER Bertem Collym z Marne College (Bolsward Nizozemsko). V listopadu 2015 proběhlo v Kursku školení učitelů přírodovědných oborů pro vlastní výzkum (za GFP se účastnila p. profesorka Kouklová a profesorka angličtiny Nada Brdlíková). Angličtina v projektu GEO-WATER je totiž hlavní komunikačním jazykem pro všechny zúčastněné. Jaro 2016 je první fází výzkumů v oblasti vody a tzv. projektového kolotoče, kdy žáci se svými kantory navštíví vždy jednu účastnickou školu, a stejně tak jedna škola ze zahraničí zavítá do Neratovic. 18. – 22. 4. 2016 naše gymnázium navštívil tým z nizozemského Leidenu. Žáci GFP naopak zamíří v termínu 8. – 13. 5.2016 do německého Haanu. Následující rok by se skupiny žáků měly opět prostřídat a je dost možné, že se do projektu ve školním roce 2016/2017 začlení i další školy z různých zemí (Polsko, Německo, …). Druhé setkání koordinátorů je naplánováno na září 2016.

Cílem výzkumu našich kvintánů je téma: Vliv kolísání hladiny povrchové vody v řece Labe na kolísání podzemní vody. Mělo by prokázat mj. i to, do jaké míry je možné předejít zatopení sklepů rodinných domů v Mlékojedech v důsledku možných intenzivních srážek či bleskových povodní. A protože výzkum musí probíhat i v terénu, oslovili jsme firmu EKOHYDROGEO Žitný, která je pro tento projekt vhodná. Pan inženýr P. Vokšický nám poskytl nejen prezentaci jejich práce, ale také umožnil našim žákům přístup pro vlastní měření dat. Ti budou v průběhu následujících měsíců sbírat údaje o podzemní vodě regionu Mlékojed a okolí.

Dne 23. června 2016 byla uspořádána závěrečná prezentace GEO-WATER na městském úřadě v Neratovicích. Kromě našich žáků byli přítomni: náš klient pan Petr Vokšický z EHG Žitný, starostka města Mgr. Lenka Mrzílková s dalšími zastupiteli, kterými byli místostarostka Bc. Markéta Rajchertová, delegát Ing. Ladislav Draga z odboru pro krizové situace v případě hašení požárů či povodní a v neposlední řadě paní Mgr. Lenka Syrová za odbor životního prostředí – vodní hospodářství.

Žáci prokázali opravdu vysoký standard práce a pochopení tématu vody. Spolupráce s klientem byla efektivní, a práce v terénu inspirovala žáky, aby se posouvali dál v objevování nových způsobů, jak udržet úroveň vody tak, aby se zabránilo kritickým situacím (povodně, sucho).

Publikum ocenilo poradenskou činnost žáků, jejich schopnost odpovídat na otázky a vysvětlit podrobnosti o jejich tématu. Byli vyzváni, aby se kdykoli obrátili na odborníky z města o pomoc při jejich vědeckovýzkumné činnosti, která má před sebou ještě dlouhou cestu. Oni jsou však připraveni v této cestě pokračovat i nadále. Vytvořili si rovněž své webové stránky, kde si každý z nás může o jejich práci udělat svůj vlastní obrázek – http://www.gwmp.tk/.

Žáci z partnerských škol si tak budou vzájemně předávat získané informace o vodě a rozšiřovat své znalosti o této problematice především v angličtině. Budou tak rozvíjet svoji odbornost nejen v biologii, chemii, zeměpisu, ale i v cizích jazycích. Hlavní komunikační portál tvoří tzv. eTwinning – www.etwinning.net, skrze který si žácii budou vyměňovat veškeré zjištěné poznatky včetně sdílení fotografií, videí a prezentací s tematikou podzemních vod.

Celý projekt vyvrcholí v červnu 2018 v Bolswardu závěrečnou prezentací všech zúčastněných škol za účasti veřejnosti, médií, firem a dalších subjektů. Výsledkem mezinárodní žákovské spolupráce budou nové odborné zkušenosti a poznatky, jak lépe hospodařit s vodou, jak ji co nejefektivněji využívat, ale také chránit vzhledem k životnímu prostředí. Přínosem navíc bude navázání nových osobních vztahů a přátelství. Rovněž neformální spolupráce mezi učiteli a žáky v terénu bude příjemným oživením školní práce.

 

Zpět