GEO-WATER

je tříletý mezinárodní projekt v rámci programu ERASMUS PLUS (http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus), ke kterému dala podnět nizozemská škola v Bolswardu a do něhož jsme vstoupili i my. Na tento program přispívá každoročně Evropská unie, a to nemalými finančními částkami za účelem vzdělávání žáků, učitelů i veřejnosti. Na projekt GEO-WATER bylo vyčleněno 165.000 €. Hlavním cílem a spojujícím tématem je „VODA„, konkrétněji – kvalita vody, její dostupnost a množství potřebné pro skutečný život – zkrátka trvale udržitelný rozvoj společnosti v závislosti na vodě.

Do tohoto projektu (včetně GFP Neratovice) vstoupily následující partnerské školy:

Střední a vyšší odborná zdravotnická škola Nymburk – www.zdravkanbk.cz
nizozemská škola Marne College Bolsward – www.marnecollege.nl
nizozemské Visser´t Hooft Lyceum Leiden – www.vhl.nl
německé Městské gymnázium Haan – www.gymhaan.de
nizozemská organizace IVN (Ústav pro přírodu a udržitelnost) – www.ivn.nl
webové stránky projektu – www.geo-water.eu

Projekt započal 1. 9. 2015. Ještě týž měsíc proběhlo setkání koordinátorů v polském Kursku s projektovým manažerem Ústavu pro přírodu a udržitelnost Keesem Sideriusem z IVN (Nizozemsko) a vedoucím projektu GEO-WATER Bertem Collym z Marne College (Bolsward Nizozemsko). V listopadu 2015 proběhlo v Kursku školení učitelů přírodovědných oborů pro vlastní výzkum (za GFP se účastnila p. profesorka Ivana Kouklová a profesorka angličtiny Nada Brdlíková). Angličtina v projektu GEO-WATER je totiž hlavní komunikačním jazykem pro všechny zúčastněné. Jaro 2016 je první fází výzkumů v oblasti vody a tzv. projektového kolotoče, kdy studenti se svými kantory navštíví vždy jednu účastnickou školu, a stejně tak jedna škola ze zahraničí zavítá do Neratovic.

Studenti z partnerských škol si tak budou vzájemně předávat získané informace o vodě a rozšiřovat své znalosti o této problematice především v angličtině. Budou tak rozvíjet svoji odbornost nejen v biologii, chemii, zeměpisu, ale i v cizích jazycích. Hlavní komunikační portál tvoří tzv. eTwinning – www.etwinning.net, skrze který si studenti budou vyměňovat veškeré zjištěné poznatky včetně sdílení fotografií, videí a prezentací s tematikou podzemních vod.

Celý projekt vyvrcholí v červnu 2018 v Leeuwardenu závěrečnou prezentací všech zúčastněných škol za účasti veřejnosti, médií, firem a dalších subjektů. Výsledkem mezinárodní studentské spolupráce budou nové odborné zkušenosti a poznatky, jak lépe hospodařit s vodou, jak ji co nejefektivněji využívat, ale také chránit vzhledem k životnímu prostředí. Přínosem navíc bude navázání nových osobních vztahů a přátelství. Rovněž neformální spolupráce mezi učiteli a žáky v terénu bude příjemným oživením školní práce.

18. – 22. 4. 2016 naše gymnázium navštívil tým z nizozemského Leidenu. Žáci GFP naopak zamířili v termínu 8. – 13. 5.2016 do německého Haanu, jejichž cílem bylo zmapovat hydranty ve městě, jejich použití, i to, proč se napájejí pitnou vodou, jaké komplikace s tím souvisí a především to, jak s nimi efektivně a co nejúsporněji hospodařit. Cílem výzkumu našich kvintánů je téma: Vliv kolísání hladiny povrchové vody v řece Labe na kolísání podzemní vody. Mělo by prokázat mj. i to, do jaké míry je možné předejít zatopení sklepů rodinných domů v Mlékojedech v důsledku možných intenzivních srážek či bleskových povodní. A protože výzkum musí probíhat i v terénu, oslovili jsme firmu EKOHYDROGEO Žitný (http://www.ehgzitny.cz/), která je pro tento projekt vhodná. Pan inženýr P. Vokšický nám poskytl nejen prezentaci jejich práce, ale také umožnil našim studentům přístup pro vlastní měření dat. Ti budou v průběhu následujících měsíců sbírat údaje o podzemní vodě v regionu Mlékojed a okolí.

Druhý rok mezinárodního projektu GEO-WATER byl opět ve znamení 2 mezinárodních výměn. V termínu 27.-31.3.2017 naše škola navštívila nizozemský Leiden, kde hlavním cílem nizozemských žáků bylo vytvořit informační leták o likvidaci odpadků v kanálech. Dílčími úkoly pak bylo zjišťování vlivu odpadků (z trhů, plastů, skleněných láhví…) na vodní biotop a jak motivovat lidi a průmyslové společnosti, aby ve vodě nekončilo tak velké množství odpadů. Naši žáci ve složení Bára Kocourková, Soňa Ptáčníková (6A), Natálie Kurčová, David Jeřela a Matěj Šafránek (6B) se aktivně spolu s vyučujícími na tomto programu podíleli.

7.-13.4.2017 pak do naší školy zavítala nizozemská škola z Bolswardu. Ukázali jsme jim, jak měříme podzemní i povrchovou vodu, konkrétně jaký je vliv kolísání hladiny povrchové vody v řece Labe na kolísání podzemní vody. Zároveň se naši žáci zaměřili na jednotlivé firmy – Lach:Ner (http://www.lach-ner.com/) či Plzeňský Prazdroj (https://www.prazdroj.cz/) – jak hospodaří s vodou a jak se snaží v rámci výroby co nejvíce vodu ušetřit.

Třetí setkání koordinátorů proběhlo 19.–23.9.2017 v polském Kursku. Účastnili se ho pan ředitel Aleš Jinoch a p. profesor Radek Vacín. Náplní tohoto meetinku bylo informovat nás o dění v rámci GEO-WATER ve školním roce 2017–2018. Cílem všech partnerských škol je vytvoření prezentace a minutového videa o vlastním výzkumu ohledně vody. 5 žáků v doprovodu 2 učitelů vyjedou ve dnech 11.–16.6.2018 do nizozemského Leeuwardenu, které je pro rok 2018 spolu s hlavním městem Malty – Valettou evropským městem kultury. Vlastní prezentace přijde na řadu v pátek 15.6. a měla by tak zakončit úsilí našich žáků v tomto 3-letém projektu. Mezitím, 23.10.2017 naši školu navštívil samotný šéf projektu Kees Siderius z IVN (Institut pro přírodu a udržitelnost) s kolegyní Monique Pas, s nimiž jsme doladili detaily projektu, a zároveň započali projekt nový s názvem GEO-CIRCLE zaměřený na kruhovou ekonomiku.