wifi-logo-400Došlo ke změně zabezpečení a klíče na všech osmi školních wifi jednotkách. Informujte se na nástěnce u sborovny nebo u správce sítě o novém nastavení.

Zpět