Setkání s absolventy – poděkování

GFP děkuje všem svým absolventům za účast na tradiční akci, která informuje stávající studenty školy o přijímacích zkouškách a studiu na VŠ. Vážíme si toho, že jste přišli. 

Setkání se zúčastnili:
Barbora Šoustková
Petr Vrána
Aneta Ryšavá
Štěpánka Petričáková
Viki Wolfová
Ima Lachmanová
Lukáš Novotný
Jáchym Šmíd
Tomáš Hoppe
Šárka Trhoňová
Sára Ryvolová
Lukáš Ležal
Jan Žemlička
Michaela Svobodová
Ondřej Franek
Markéta Šestáková
Pavel Beneš
Aneta Nováková

Beseda se spisovatelkou

Ve čtvrtek 25. listopadu besedovali naši literárně nadaní studenti s mladou, ale již zkušenou autorkou fantasy Michaelou Merglovou. Dozvěděli se mimo jiné, jakých celostátních literárních soutěží se vyplatí účastnit a jak se k textům začínajících spisovatelů staví některá vydavatelství. Pochopili, jak z rukopisu vzniká kniha, na co si dát jako začínající autor pozor a čeho se vyvarovat. V rámci krátkého workshopu tvůrčího psaní si pak vyzkoušeli několik  aktivit. Bylo to velmi příjemné a inspirativní setkání. Míše velmi děkujeme, že si na nás udělala čas, a přejeme jí mnoho tvůrčí inspirace. 

Sportovní dny Neratovic

Ve dnech 22. a 23. září 2021 proběhla v Neratovicích akce s názvem Sportovní dny. Po loňské odmlce (koronavirus) se konala až letos. Oproti předchozím ročníkům, které se konaly vždy na sklonku jara, a týkaly se výhradně žáků 6. a 7. tříd ZŠ, a tedy i prim a sekund našeho gymnázia, se ten letošní lišil nejen termínem, ale i věkem sportovců – ti byli ze 7. a 8. tříd. Důvod byl jasný, vyjít vstříc žákům, kteří by o tuto sportovní zábavu jinak přišli.

Za GFP mělo původně startovat 8 družstev (4 dívčí a 4 chlapecká), bohužel 2 družstva ze 3B musela odejít do karantény, a tak se nakonec klání zúčastnilo pouze družstev 6. A i z této šestice jsme museli prakticky na poslední chvíli některé sportovce nahradit jinými, neboť onemocněli. A to samozřejmě vedlo k oslabení celého týmu. I přes tyto peripetie si však jeden tým GFP s názvem Čabajky odnesl cenný stříbrný kov. Konkrétně to byli chlapci z tercie A, kteří se ve složení Michal Garay, Matyáš Heinrich, Fanda Korbel, Eda Krajňák, Adam Libý, Matěj Malínský, Ondra PospíšilVojta Sviták bravurně popasovali s disciplínami jako hod kriketovým míčkem, kuželky, minivolejbal, plavání, skok daleký, stolní tenis, šplh, štafeta 3x 60 m sprint a veslování na trenažéru.

Naše děvčata sice podobný úspěch nezaznamenala, ale cílem této dvoudenní sportovní události nebyla jen honba za vítězstvím, nýbrž i sportovní zážitek, a taktéž radost z týmové spolupráce. Ta by nebyla úplná, kdyby se na organizaci kromě města Neratovice, Tělovýchovné jednoty, DDM Neratovice a Plaveckého bazénu nepodíleli všichni naši septimáni, ať už jako rozhodčí či asistenti jejich mladších spolužáků. Všem zúčastněným moc děkujeme, pódiovým klukům gratulujeme, a již nyní se těšíme na další ročník, který, doufejme, proběhne standardně na konci jara, kdy snad budeme moci lépe potrénovat na všechny ty disciplíny. Sportu zdar! 😊

 

Zpět