Majáles 2017 – video

Video sestříhal Jan Žemlička (5.B) z materiálů od Jakuba Robouda (7.A), Filipa Zítka (7.B), Kláry Pavlíkové (3.A) a Matěje Šafránka (6.B).

Setkání s absolventy

Setkání s absolventy

GFP děkuje všem svým absolventům, kteří si našli čas ve složitých dobách zkouškového období, a přišli informovat studenty vyššího gymnázia o studiu na VŠ. Letošního setkání se zúčastnili: P. Kozáková, K. Musilová, V. Šalanský, M. Johnová, M. Sedlická, O. Franek, A. Šisler, D. Brázda, L. Melicharová, Š. Remerová, L. Šťastná, M. Riegger, D. Burdová, Š. Konopásek, J. Skalník, M. Nečasová, V. Novotný, V. Marhan, Petr Židoň.
 
Zpět