Výlet kvart do Národního divadla.

Ve čtvrtek, 3. září 2020, jsme se vydali na výlet do Národního divadla. Byli jsme tam my, kvarta A, a přidala se k nám i kvarta B. Na exkurzi jsme šli, protože jsme se chtěli naučit něco nového o historii našeho obrození. 

Provedl nás velmi milý, postarší pán. Začal historií a pomáhal nám vyplnit náš pracovní list. Řekl nám, odkud byl první základní kámen, kolik stála oprava divadla, a i kdo namaloval obrazy. Poté jsme se šli podívat do hlediště. Nejvíce mě zaujal lustr. Byl zlatý, vážil celé 2 tuny a bylo na něm 206 žárovek. Když se nějak rozbije, dá se vyvést na půdu a tam je přístup ke všem žárovkám. Dal jsme se šli podívat na terasu Národního divadla, kde jsme se vyfotili se sochami a porozhlédli po Praze z výšky. Dál následovaly základní kameny a nakonec jsme nahlédli opět na jeviště. 

Po prohlídce následovala naše “bojovka” po Praze. Museli jsme dojít ke čtyřem sochám a s nimi se vyfotit. Byly to památníky: Boženy Němcové, Aloise Jiráska, Františka Palackého a Josefa Dobrovského. Na Kampě skončil náš výlet a všichni jsme se rozešli domů. 

Myslím, že jsme se na celém výletě chovali slušně a moc jsme si ho užili. Měli bychom chodit na nějaké exkurze častěji, protože se taky učíme něco nového a utvoříme si skvělé zážitky se třídou. 

Lucie Kovaříková, kvarta A

Dominik Duka navštívil GFP

Včera navštívil římskokatolickou farnost Neratovice Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, kterého doprovázel administrátor neratovické farnosti P. Peter Kováč, který program celé návštěvy připravil. Jedním z bodů  programu byla i krátká návštěva gymnázia. Pan arcibiskup si prošel školu a poobědval ve školní jídelně s několika starosty okolních obcí, s ředitelem Společenského domu Neratovice a s dalšími hosty. 

Heroic imagination project na GFP

Hrdinou může být každý

V duchu myšlenek známého profesora psychologie na Stanfordské univerzitě, Philipa Zimbarda, proběhne na našem gymnáziu školící seminář Heroic imagination project pro žáky předmětu SPP (seminář pedagogiky a psychologie), tedy pro potenciální budoucí učitelé z našich řad.

Seminář použití HIP v práci s dětmi je akreditován MŠMT. Účastníci si vyzkoušejí oba moduly HIP (Na růst zaměřeného myšlení i Efekt přihlížejícího). Naučí se, jak je využívat v práci s dětmi a dostanou potřebné materiály včetně prezentací, pracovních listů a lektorských příruček.

Staneme se součástí projektu Philipa Zimbarda a naučíme se, jak dětem předávat psychologické poznatky, díky kterým se budou snadněji učit, budeme je učit, aby uměly nahlásit šikanu a nepodléhaly skupinovému tlaku.

Philip Zimbardo – zakladatel projektu

Dr. Zimbardo studoval psychologické aspekty negativních forem společenského chování (jako je konformita, poslušnost a efekt přihlížejícího) pro více než 50 let. Byl například koordinátorem slavného standfordského vězenského experimentu. Nyní se zaměřuje na podporu pozitivního společenského vlivu a inspirujícího jednání. Takto obohacuje svět o každodenní hrdiny.  

Z jeho díla v češtině vyšly knihy Časový paradox: Nová psychologie času, která změní váš život, Luciferův efekt – Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí, Moc a zlo, Odpojený muž.

Setkání s absolventy 15.1.2020

GFP děkuje všem svým absolventům za účast na tradiční akci, která informuje stávající studenty školy o přijímacích zkouškách a studiu na VŠ. Vážíme si toho, že jste přišli.
V letošním roce se zúčastnili: M. Brnka, B. Šoustková, T. Kettnerová, P. Beneš, J. Veselý, A. Pejsová, P. Havlíček, J. Cvach, N. Slánská, E. Nová, S. Ptáčníková, K. Dlasková, E. Pham, A. Šponerová, D. Brázda, J. Řehořková,P. Tesařová

Zpět