Atletický čtyřboj

V úterý 10. a ve středu 11. května 2022 se na neratovickém stadionu uskutečnil atletický čtyřboj. Pět žáků prim a sekund soutěžilo v úterý, a pětice terciánů a kvartánů pak ve středu. Každý závodník musel běžet sprint na 60 m, skočit do dálky nebo do výšky, hodit míčkem nebo vrhnout koulí, a nakonec zvládnout vytrvalost (600-1000 m dle kategorií). Rozhodčí hodnotili výkony čtyř nejlepších z každé pětice. A výsledek? Tři stříbrné příčky a jedno zlato! To vybojovali starší kluci. Všem děkujeme za předvedené výkony! Více informací v tabulce 😊

Velikonoční florbal GFP

Po tříleté přestávce se nám podařilo uspořádat již 13. ročník tradičního svátečního florbalu, který se konal ve středu 13. 4. 2022. V klání o putovní pohár GFP se i letos utkaly kromě nás také školy: Střední odborné učiliště z Neratovic, mělnické Gymnázium Jana Palacha a Integrovaná střední škola technická taktéž z Mělníka. Naše sestava ve složení KAŠPÁREK Vít, RAIS Adam, ŠÍMA Marek (5B), KASAN Ondřej, brankář MÁSLO Ondřej (6A), HYKLOVÁ Viktorie, KAŠPÁREK Jáchym (6B), HRUBEC Petr, TŮMA Adam (7A) a kapitán DOŇAR Jakub (8A) s posilou Štěpánem Holubem a Václavem Benešem letos bohužel na nejvyšší stupínek nedosáhla, a musela se spokojit s druhým místem. Pohár si odvezlo družstvo GJP Mělník. Díky patří i našim půvabným asistentkám smile

Kvarty v Terezíně

 Dne 8. 3.–9. 3. tohoto roku proběhl vzdělávací seminář v Terezíně (bývalém ghettu za 2. světové války), kterého se zúčastnili studenti čtvrtého ročníku (kvarta A, kvarta B) víceletého Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích. Hlavním tématem programu byl holocaust.

Žáci dorazili do Terezína v úterý dopoledne. Po příjezdu se obě třídy ubytovaly. Kvarta A byla ubytována v Magdeburských kasárnách, kde byla zároveň také jídelna a stálá expozice o Terezíně. Kvarta B byla ubytována v ubytovně v Dlouhé ulici. Po kratší pauze následovala prohlídka podzemí Hlavní pevnosti, kde se studenti dozvěděli také něco z historie Terezína jako vojenské stavby. Dalším bodem programu byla úvodní přednáška, které se zúčastnil ve stejnou dobu celý ročník. Přednáška proběhla na půdě Magdeburských kasáren. Tématem přednášky byl holocaust, terezínské ghetto. Obě třídy se tak dozvěděly, jak se z města a vojenské pevnosti Terezín stala tzv. zastávka za smrtí neboli přechodný tábor.

Seminář dále pokračoval prohlídkou města, jež byla pro obě třídy oddělená. Studenti navštívili hřbitov (a s ním také památník), krematorium, márnici, modlitebnu a Muzeum ghetta. Tato prohlídka přiblížila studentům především běžný život v terezínském ghettu, a hlavně ten dětský. Děti se totiž staly hlavním zdrojem informací o tamějším prostředí. Skrze jejich obrázky a texty jsme se dozvěděli, co se v Terezíně za 2. světové války dělo. Po večeři se opět celý ročník sešel na půdě Magdeburských kasáren, kde online proběhla beseda s pamětnicí Helgou Weissovou-Hoškovou, která si holocaustem sama prošla.

Druhý den se konaly workshopy, kterých se žáci obou tříd opět zúčastnili separovaně. Tentokrát bylo ale téma pro obě skupiny jiné. Kvarta A se zabývala psychologickými příčinami holocaustu, a tudíž také předsudky a stereotypy, které také mohou za to, že byli židé vyčleňováni ze společnosti. Kvarta B měla workshop o nacistické propagandě, kde se studenti zabývali její přesnou definicí a důvěryhodností textu. Následně měli žáci zhodnotit seminář. Vzdělávací seminář zakončila prohlídka Malé pevnosti. Tam se třídy opět pohybovaly separovaně a zjistily, v jakých podmínkách tam vězňové žili, jaký byl jejich denní režim a jaké známé osobnosti jsou s tímto místem spojovány, jako například Milada Horáková nebo Gavrilo Princip. Nejhorší podmínky čekaly v Malé pevnosti na židy. Ti tam byli převáženi také na výslech nebo za trest z terezínského ghetta.

Prohlídkou Malé pevnosti a očekávaným návratem do Neratovic skončil dvoudenní vzdělávací seminář. Studenti se tak dozvěděli zásadní a hlavní informace o holocaustu a o terezínském ghettu zajímavou formou. Celý ročník včetně učitelů chce také poděkovat Spolku přátel gymnázia za finanční podporu této akce.

Zpět