Virtuální prohlídka Terezína

Ačkoliv aktuální situace studentům kvart neumožnila podívat se do Terezína osobně, měli možnost se alespoň zúčastnit on-line virtuální prohlídky, která se konala 8. a 9. dubna 2021. Program byl pořádán vzdělávacím oddělením Památníku Terezín a byl rozdělen do dvou dnů.

První den měli studenti možnost vidět prezentaci o historii Terezína, kde se dozvěděli mnoho informací o výstavbě pevnosti, návštěvě Červeného kříže, nebo třeba o důvodech, proč si nacisté vybrali jako židovské ghetto a průchozí tábor zrovna Terezín. Následně proběhla virtuální prohlídka bývalého ghetta, hlavní pevnosti Terezína, kde studenti viděli například heim, kde za 2. světové války přebývaly židovské děti, různé ubikace či Muzeum ghetta.

Druhý den byly na programu workshopy, které probíhaly ve formě úkolů či diskuse a prohlídka Malé pevnosti. Kvarta A se zúčastnila workshopu na téma Efekt přihlížejícího. Zde si vyzkoušeli vžít se do situací, které nastávaly v životech Židů a snažili se najít rozdíl, jaké byly tyto situace očima tehdejších a dnešních lidí. Poté se pokusili vžít se do role přihlížejícího, oběti, zachránce a tyrana. Kvarta B měla workshop o Nacistické propagandě, kde se dozvěděli, jaké jsou druhy propagandy, jak můžeme takovou propagandu poznat a jak nás může ovlivňovat. Také slyšeli rozhovory s pamětníky a různé další příběhy z období židovského ghetta.

Po krátké pauze následovala prohlídka Malé pevnosti, která sloužila jako vězení pro odbojáře, problémové politiky a Židy. Nejprve mohli studenti spatřit typickou pruhovanou vstupní bránu, dále se podívali na nádvoří, do strážnice, různých kanceláří, na mužské nádvoří, do hromadných cel, a nakonec na popraviště.

Celý program byl velmi přínosný, studenti se dozvěděli spoustu informací a zajímavostí, procvičili diskusi na různá témata a v neposlední řadě prozkoumali všechna množná zákoutí terezínského areálu a okusili místní atmosféru.

Výlet kvart do Národního divadla.

Ve čtvrtek, 3. září 2020, jsme se vydali na výlet do Národního divadla. Byli jsme tam my, kvarta A, a přidala se k nám i kvarta B. Na exkurzi jsme šli, protože jsme se chtěli naučit něco nového o historii našeho obrození. 

Provedl nás velmi milý, postarší pán. Začal historií a pomáhal nám vyplnit náš pracovní list. Řekl nám, odkud byl první základní kámen, kolik stála oprava divadla, a i kdo namaloval obrazy. Poté jsme se šli podívat do hlediště. Nejvíce mě zaujal lustr. Byl zlatý, vážil celé 2 tuny a bylo na něm 206 žárovek. Když se nějak rozbije, dá se vyvést na půdu a tam je přístup ke všem žárovkám. Dal jsme se šli podívat na terasu Národního divadla, kde jsme se vyfotili se sochami a porozhlédli po Praze z výšky. Dál následovaly základní kameny a nakonec jsme nahlédli opět na jeviště. 

Po prohlídce následovala naše “bojovka” po Praze. Museli jsme dojít ke čtyřem sochám a s nimi se vyfotit. Byly to památníky: Boženy Němcové, Aloise Jiráska, Františka Palackého a Josefa Dobrovského. Na Kampě skončil náš výlet a všichni jsme se rozešli domů. 

Myslím, že jsme se na celém výletě chovali slušně a moc jsme si ho užili. Měli bychom chodit na nějaké exkurze častěji, protože se taky učíme něco nového a utvoříme si skvělé zážitky se třídou. 

Lucie Kovaříková, kvarta A

Dominik Duka navštívil GFP

Včera navštívil římskokatolickou farnost Neratovice Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, kterého doprovázel administrátor neratovické farnosti P. Peter Kováč, který program celé návštěvy připravil. Jedním z bodů  programu byla i krátká návštěva gymnázia. Pan arcibiskup si prošel školu a poobědval ve školní jídelně s několika starosty okolních obcí, s ředitelem Společenského domu Neratovice a s dalšími hosty. 

Zpět