Setkání s absolventy – poděkování

GFP děkuje všem svým absolventům za účast na tradiční akci, která informuje stávající studenty školy o přijímacích zkouškách a studiu na VŠ. Vážíme si toho, že jste přišli. 

Setkání se zúčastnili:

Elen Pithartová, Bára Šoustková    
Kristýna Rajtová    
Šárka Pavlínová    
Dominika Marhanová    
Štěpánka Petričáková    
Petr Vrána    
Markéta Jirovská    
Michaela Grofová    
Veronika Nová    
Alexandra Havlíčková    
Šárka Trhoňová    
Koutská Viktorie    
Ondřej Vošmik    
Jan Jakub Šimon    
Jiří Trpkoš    
Václav Pokorný    
Tomáš Hoppe    
Dominika Vaněčková    
Jakub Kašpárek    
Klára Kulhánková    
Jaroslav Lukášek    
Jakub Adámek    
Jáchym Šmíd    
Lukáš Hudk    
Tomáš Sobotka    
Vojtěch Štembera    
Simona Špádová

Vánoční volejbal GFP

Zveme všechny příznivce volejbalu, ale i přátele na každoroční vánoční akci pořádané naší školou. Pojďme si nejen zahrát, ale i zapomenout na starosti všedních dnů, a neformálně strávit předvánoční shon. Těšíme se na Vás již tuto sobotu 16.12. cool

PROJEKTOVÉ DNY

V pondělí 24. a úterý 25. října 2023 proběhly na GFP za podpory Erasmu+ projektové dny, ve kterých se všichni vyučující se svými studenty napříč ročníky zaměřili na různé aktivity související s naší školou. Jedním z těchto témat bylo Vytváření informačních panelů zaměřených na rekordy, úspěchy a sportovní zajímavosti, a jejich následné zpracování v psané i elektronické podobě. Přestože to byla činnost časově i psychicky poměrně náročná, protože bylo nutné vyhledat z různých zdrojů maximum různých informací, studenti vyššího gymnázia se jí zhostili na výbornou. Výsledky jejich práce tak budou moci ve škole vidět všichni. Velký dík patří nejen studentům, ale i kolegyním Švermové a Líhové-Legnerové, bez nichž by tento projekt nebyl tím, čím je.

Z KORINTU PŘES THÉBY AŽ DO NEVERMORE!

Je úterní ráno, krátce po 8. hodině a neratovické divadélko Lípa ožívá. Mám možnost sledovat své svěřence z tercie A při zkouškách a představeních dvou divadelních titulů, které si připravili v rámci dramatické výchovy pod vedením Diany Vysušilové. Čeká mě Oidipus a Antigona a poté Wednesday.

Zkoušky co nevidět vypuknou, kluci si přímo na jevišti vzájemně vypomáhají s proměnou prostěradel v antické řízy, chystají se rekvizity, světla, hudba a já si vybavuji text Karla Čapka Jak vzniká divadelní hra: „Obyčejně poslední den před generální zkouškou se rozsype pytel neštěstí. V ansámblu vypukají epidemicky chřipky, angíny, zápaly plic, záněty pohrudnice, slepá střeva a jiné úrazy.“ Ano, terciánský soubor postihlo naprosto identické neštěstí – představitelka Wednesday Anička Voráčková má angínu, Xavier Kryštof Boháč si zlomil ruku, nemoc sklátila také vypravěčku Aničku Bodruhovou z Oidipa. Na poslední chvíli za ně někdo musí zaskočit. A protože, jak píše Čapek, „paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli,“ musí se role Wednesday ujmout o rok mladší statečná spolužačka Adéla Charvátová, kterou terciáni ulovili teprve včera. Seriálové Wednesday jako by z oka vypadla, s textem si poradí, ale neměla vůbec možnost zkoušet. Vnímám Johanku, jak ji režijně vede: „Půjdeš tady podél opony, dozadu a shodíš tuhle židli.“

„Vůbec to neumíme,“ svěřuje mi v letu David Budař. A Vítek Vedral od mixážního pultu dodává: „Bude to asi velký špatný.“ Opodál si Lumír Sedlář přeříkává Kryštofův text a Eliška Prokopová, která hraje královnu Iokasté, loví v mobilu texty vypravěče, zatímco Oidipus Patrik Bačo nemůže najít své prostěradlo. Dva výstupy z Wednesday se na poslední chvíli škrtají… Zkrátka, „generální zkouška je přehlídka všeho, co v poslední chvíli ještě chybí,“ jak trefně vystihl pan Čapek.

„Premiéra je fatální okamžik, kdy se divadelní kus stává událostí,“ píše klasik. Naše událost nastává v 11 hodin. Sál zaplňuje premiérové publikum tvořené zvědavými sekundány. Světla v hledišti pohasnou a bodovka osvětluje Ondru Šťastného převtěleného v krále Laia, kterak si nechává přetlumočit věštbu o tom, že zahyne rukou vlastního syna a ten že se pak ožení se svou matkou… Překvapují mě nejen právě Ondra, ale také Barča Krejčová tím, že jsou slyšet i v zadních řadách, Patrik nejspíš umí všechny role, nejen svého Oidipa… Žasnu nad výstupem Kuby Komrsky v roli Kreona (takhle dlouho snad Kuba ještě nikdy nemluvil), nad samozřejmostí, s jakou Kačka Šrámková promlouvá moudrými slovy Antigony, nad šermířským uměním nejen Vojty Machaje (o kterém všichni víme, že šermovat umí), ale také Davida Grohmana (který je šikovný sám od sebe). A pak celá korintsko-thébská parta stojí na scéně, drží se za ruce a vychutnává si zasloužený potlesk. Scéna se rychle mění, antiku střídá současnost. Sekundány čeká krátké seznámení s historií postavy Wednesday, filmovou tvorbou Tima Burtona, soutěž o hodnotné ceny a pak už jsme všichni svědky toho, jak šikovně si i studenti – a je to prý hlavně zásluha Melisy Sadiki – poradili s převedením osmidílného seriálu do podoby hodinového divadelního dílka, aniž by publikum připravili o kultovní hlášky. Aby divák nebyl zmaten, jsou jednotlivé výstupy řádně otitulkovány – díky koncentrovanému Michalovi Ftáčnikovi víme, kdy je Wednesday v učebně, kdy je u psycholožky a kdy les střídá ples. Společně s Wednesday, Biancou (Eliška Kostrhunová), Eugenem (Denny Kubáň se pro tuhle roli snad narodil) a vypravěčkou a zároveň slečnou Tornhillovou Melisou v neodmyslitelných červených ponožkách rozplétáme záhadnou sérii vražd ani si neuvědomujeme, jak rychle nám tohle divadelní dopoledne uběhlo.

Diváci jsou nakrmeni skvělými divadelními výkony a naši herci se – opět Čapkovými slovy – „potácí ve tmě nejistot: Byl to úspěch, nebo ne?“ Nenecháme je v nejistotě. Byl to úspěch. A rozhodně ne malý. Za necelý půlrok se toho naučili opravdu hodně. A možná nejsou úplně smířeni s tím, že by jejich premiéry měly být zároveň derniérami. Možná se povede vypilovat ještě to a tamto, možná… Ano, možná by opravdu stálo za to dát si po prázdninách malé opáčko.

MODERNÍ SEBEOBRANA

Na den dětí, tedy 1. června 2023, absolvovala prima B dvouhodinový kurz moderní sebeobrany. Hlavním tématem workshopu byla šikana. Ačkoli se úplně nejednalo o fyzcký trénink, žáci měli možnost prakticky si vyzkoušet, jakým způsobem postupovat proti jedinci, který je na první pohled větší a silnější, a jak se zkrátka ubránit nátlaku nepříjemných osob, ať už ve škole, venku či jinde. Myslím, že si žáci program užili, a že si v případě slovního napadení, dokáží v reálné situaci poradit.

Jarní část přírodovědného projektu Stromovka

Ve čtvrtek 4. května se kvinta A zúčastnila pokračování přírodovědného projektu zaměřujícího se na botanické krásy Královské obory Stromovka v Praze. Celá skupina úspěšně pozorovala rozdílnost jarních barev této lokality od podzimních, které měla to štěstí objevit v říjnu při první části projektu.