4. 10. 2011 se sekunda A vydala na výlet do Kutné Hory. Ráno jsme se všichni sešli na nádraží a vlakem odjeli do Kutné Hory. Před českým muzeem stříbra – Hrádkem jsme si vyslechli výklad paní profesorky o historii Kutné Hory a vydali se na prohlídku muzea. Byly zde k vidění různé mince tehdejší doby a krásné malby na stěnách a stropech. Mohli jsme vidět, jak se razily stříbrné groše. Není to nic lehkého a tak jsme se všichni shodli, že bychom tuto práci dělat nechtěli a jsme rádi, že dnes už na to jsou stroje.

Ve Vlašském dvoře, kam jsme se přemístili po prohlídce Hrádku, jsme byli panem průvodcem obeznámeni o chování se v dole. Dostali jsme bílé pláště, přílbu a baterku, kterou jsme později upotřebili. V dole to bylo moc zajímavé. Nejužším místem se naštěstí všichni protáhli a nejnižší také nikomu nedělalo problém. Ale pocit stísněnosti měl asi každý, přestože nikdo netrpí klaustrofobií.

Po průchodu dolem jsme se přestěhovali před chrám sv. Barbory, kde následoval druhý výklad o sv. Barboře. Na náměstí jsme dostali rozchod a měli patnáct minut na oběd. Přestože to nebylo moc, všichni jsme se stihli naobědvat a šli jsme na nádraží.

Ve vlaku přecpaném lidmi už nebylo ani jedno volné místo na stání a tak všichni byli rádi, když jsme zanedlouho vystoupili. Byli jsme rádi, že nám přálo počasí a do Neratovic jsme dojeli s dobrou náladou a plni dojmů z hezkého výletu.

Daniela Suchá, sekunda A

Zpět