V pátek 18. listopadu bude na GFP ředitelský den. Veškerá výuka i další aktivity ten den odpadají.  

Zpět