čtvrtek 15.3.2012  –   Divadlo Hybernia

Muzikálový příběh o papežském rodu Říma přelomu 15. a 16. století. Rodu, který se marně snažil uniknout svému osudu.

Celá knihovna románů, povídek, dramat, ale i historických studií, článků a monografií je za-svěcena tajemnému rodu Borgiů. Rodu, nad kterým se střídala zář andělského jasu s démonic-kým svitem ďábla…. Tajemné příšeří papežského dvora, lesk knížecích hradů, dalekosáhlé politické pletichy, diplomatické intriky, dopadající z Itálie do celé Evropy. K tomu i nesčetná milostná dobrodružství, dráždivé pověsti a dohady… Středobodem pozornosti stojí snad nej-populárnější představitelka mocných Borgiů – Lucrezia. Žena plná života, touhy, nenávisti i kruté vášně. Ani anděl ani ďábel. Má v nitru ctnost vedle zločinu, je v ní nebeská lehkost i temný nával zloby. Na jedné straně něžná a nezáludná dívka, na straně druhé zhýralá milenka vlastního bratra, nenávistná vražednice…

Režisér Libor Vaculík se pokusil spolu se svým autorským týmem ( P.Malásek, V.Kopta ) vytvořit dílo pulsující prudkou vitalitou. Oživit barvitost historických kulis, intrik, sugestiv-ním vyprávěním oživit většinou tragická milostná dobrodružství. Představení by rádo poučilo i potěšilo…., přinutilo k zamyšlení….

Délka představení: ??? (začátek v 18:00 hod.)

Hrají: Bára Basiková, Zbyněk Fric, Tomáš Beroun, Tomáš Savka, Vladimír Marek, Ladislav

Županič, Michal Kocáb, Martin Šemík, Jiří Zonyga, Štěpán Klouček, Roman Tomeš,

Romáš Hudža, Radim Pátek, Jan Kopečný, Lukáš Randák

POZOR ZMĚNA :   ODJEZD = 16:00 hod. od školy   !!!

Zpět