Ve dnech 12. září – 12. října proběhne na GFP sběr víček od PET lahví, šťáv a mléčných nápojů. Podpoříme tak rodiče Lucinky Švecové, která se narodila s těžkým postižením, při získávání finančních prostředků na Lucinčinu léčbu. Označené velké krabice na víčka budou umístěny před sborovnou a před ředitelnou.

Zpět