Zadání třetího tématu:

JSME FINANČNĚ GRAMOTNÍ?

„Nejdřív si našetři, pak utrácej.“ Zásada prababiček už v dnešní společnosti neplatí – lidé zpravidla potřebují někde bydlet či něčím jezdit, dříve než mají potřebné úspory. Téměř každý se proto dostává do situace, kdy si půjčuje peníze a průběžně splácí ze svých příjmů. Jak se v této situaci chovat zodpovědně?

– Je lepší si půjčit od banky, nebo od souseda? Nahradí půjčování peněz mezi lidmi bankovní úvěry? (Peer to peer)

– Za jakých podmínek bych si od někoho půjčil nebo půjčil někomu jinému?

– Je půjčka ostuda, nebo může být i rozumná?

– Znáte nějaký dobrý či špatný příklad půjčky ze svého okolí?

– Jakou by člověk měl mít kreditní historii?

– Půjčky už existují tři tisíce let. Jak změnily lidský život a společnost? (antika – středověk – novověk – současnost – budoucnost)

– Úvěr roku 2020 – jak by měl vypadat ideální úvěr třeba za šest let?

– V jaké situaci si člověk má půjčovat a kolik?

– Na co by si měl, či neměl půjčovat student, který ještě nemá stálé příjmy?

 
Pozn.: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit.

Pozn.: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte.

·         Příspěvky můžete zasílat do 30. 10. 2014.

·         Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále celý název školy a město.

·          Soubor pojmenujte celým názvem školy, jménem a příjmením autora v tomto pořadí!!! Pokud nebude příspěvek takto označen, nebude do projektu zařazen. Anonymní práce neotiskneme.

·         Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc nebo .docx. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx.

·         Všechny příspěvky zasílejte na adresu vaisova@gfp.cz nebo  studenti@mafra.cz

 

Zpět