Mladý Demosthenes je dnes již mezinárodní soutěž v řečnickém umění, kterou každoročně vyhlašuje společnost FACE OF NEW EUROPE. Studenti Gymnázia Františka Palackého jsou pravidelnými účastníky – v letošním školním kole pokoušelo štěstí celkem 11 nadějných řečníků z prim až kvart. Jejich výkony hodnotila porota složená z vyučujících českého jazyka a dramatické výchovy. A na všechny alespoň symbolicky dohlížel ten, po němž je celý projekt nazván – řečník všech řečníků, Demosthenes.
Každý účastník měl za úkol předvést maximálně dvouminutový proslov na libovolné téma – zazněly veselé historky, úvahy na závažná společenská témata i odborné příspěvky z různých oborů. Porota posuzovala například originalitu projevu, využité jazykové prostředky, techniku práce s hlasem či neverbální komunikaci. Každý výstup byl něčím zajímavý, odměnu by si určitě zasloužila celá gymnaziální řečnická jedenáctka. Pravidla jsou však pravidla, a tak nakonec své vítěze máme.
V kategorii prima – sekunda zvítězila primánka Kateřina Prejzová. Druhou a třetí příčku obsadily sekundánky Tereza Votipková a Magda Urbanová. V kategorii tercie – kvarta patří medailová místa jednoznačně kvartánům – zlatá je Adéla Namyslová, stříbrný Jakub Kopecký, bronzový Vojtěch Hudec. Kateřina Prejsová a Adéla Namyslová budou školu reprezentovat v regionálním kole. Fotografie.

Mgr. Iveta Vaisová

Zpět