Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Vojenský historický ústav Praha a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vyhlašují pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra obrany ČR 10. ročník mezinárodní vědomostní soutěže pro mládež „Lidice pro 21. století, jejímž cílem je podpořit zájem žáků a studentů o novodobou historii a rozšířit jejich znalosti o podstatné, ale i zajímavé události související s obdobím druhé světové války.
 
10. ročník soutěže je určen pro žáky ve věku 10 – 19 let. Soutěžit mohou v jednom ze tří soutěžních jazyků (češtině, angličtině, ruštině), pro literární práci je povolen i jazyk slovenský.
 
Soutěž probíhá od 7. 1. 2015 kdy je zahájena registrace škol a 1. 2. 2015 bude zahájena registrace soutěžících. Registrace probíhá formou přihlášení na internetu a bude sestávat ze dvou částí: písemného vyplnění vědomostního testu a zpracováníliterární práce v libovolném žánru na vyhlašovateli zadané téma. Testové otázky mohou účastnící zpracovávat postupně během několika soutěžních týdnů (do 1. 3. 2015), pro vyhledávání informací mohou využívat nejrůznější zdroje (internet, knihovny, archivy aj.). Témata pro literární práci jsou pojata velmi obecně a nevyžadují rozsáhlé encyklopedické znalosti.

 

Na vítěze čeká kromě věcných odměn také slavnostní vyhlášení na zámku Nový hrad v Jimlíně u Loun, dobové kostýmy a řemesla, okružní let nad zámkem.

K zapojení se do soutěže stačí na stránkách soutěže www.lidice21.cz vyplnit přihlášku a přečíst si popis soutěže, který zájemcům poradí, jak při soutěži postupovat.

 

Zpět