LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MINISTERSTVA OBRANY

Ministerstvo obrany – odbor komunikace
vyhlašuje pro studenty gymnázií

literární soutěž o nejlepší povídku s tematikou

70. výročí osvobození Československa

Text v rozsahu do tří normostran (tj. 9000 znaků včetně mezer ve formátu .doc)

odešle do soutěže škola na adresu hlavacekl@army.cz . U každého příspěvku musí být uvedeno jméno soutěžícího, jeho věk, třída a adresa školy. Práce musí být původní a dosud nikde nepublikovaná. Každý účastník může do literární soutěže přihlásit pouze jednu povídku.

Soutěž bude uzavřena dne 15. dubna 2015.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny dne 7. května 2015 na stránkách www.army.cz. Autoři deseti nejlepších povídek budou věcně odměněni a se svými učiteli pozváni do Prahy, kde obdrží z rukou ministra obrany certifikát. Na úspěšné studenty a jejich pedagogický doprovod čeká rovněž prohlídka reprezentačních prostor Ministerstva obrany.  

Vítězné práce budou zveřejněny jak elektronicky, tak v připravovaném sborníku, který získají všechna soutěžící gymnázia.

Pořadatel si vyhrazuje právo na další využití zaslaných soutěžních prací.                                                        

Zpět