Zadání prvního tématu:
Evropa a islám: přátelství, nebo válka?

Napětí ve světě se stupňuje, teroristé se velmi často zaštiťují islámem. Začíná skutečně souboj kultur, nebo je náboženství zneužito k boji o moc?

Napište na toto téma volný názorový článek. Hned v jeho úvodu jasně formulujte svůj názor, následně ho podpořte argumenty. Pokud chcete, můžete se nechat inspirovat například některou z následujících podotázek:

1.      Mohou spolu v Evropě poklidně žít lidé různých kultur a náboženství?
2.      Kde je hranice mezi náboženstvím a agresí?
3.      Stojí za teroristickými útoky islám, nebo ho útočníci zneužívají?
4.      Bojíte se teroru v Česku a v Evropě?
5.      Je Islámský stát skutečným rizikem, nebo jen virtuálním nebezpečím?
6.      Kdo je za teror a násilí ve světě přímo či nepřímo zodpovědný?
7.      Čím islám evropskou kulturu obohatil? V čem je inspirativní?
8.      Má dnešní Evropa nějaké vlastní, svébytné hodnoty? Jaké?
9.      Kde jsou hranice svobody slova? Lze v jejím rámci zesměšňovat něco, co je druhým svaté?
10.  Jak zmírnit napětí ve světě a předcházet násilí?

Pozn.: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit.
Pozn.: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte.

·         Příspěvky můžete zasílat do 1. 4. 2015
·         Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále celý název školy a město.
·          Soubor pojmenujte celým názvem školy, jménem a příjmením autora v tomto pořadí!!! Pokud nebude příspěvek takto označen, nebude do projektu zařazen. Anonymní práce neotiskneme.
·         Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc nebo .docx. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx.
·         Všechny příspěvky zasílejte na adresu vaisova@gfp.cz, případně rovnou nastudenti@mafra.cz

Zpět