5.zasedání studentského parlamentu GFP 18.3. 2015

 Přítomni: 1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A

Program:

1) Úprava stanov – byly změněny následující body:
4.bod – odstraněn (pro: 14, proti:0)
7.bod– přeměněn -> Studentský parlament se jen v mimořádných případech aktivně zapojuje do akcí pořádaných školou, případně jinými spřátelenými institucemi. (pro:11,proti:3)
11.bod– přeměněn -> Pověřený člen studentské rady pořizuje stručný zápis o jednání a zapisuje výsledky každého hlasování. Zápis dá k dispozici na webové stránky školy. (pro:14, proti:0)
13.bod– přeměněn -> Třída, která si své zástupce do studentského parlamentu nezvolí do 31. října nebo se její zástupce jednání studentské rady nezúčastní 3x po sobě, pozbývá na zbytek roku možnost spolurozhodovat  o dění ve škole. (Pro: 13, proti: 1)

2) 25.výročí školy -návrhy (ples, sportovní den, výstava)

3) Umyvadla na WC -voda teče slabým proudem
    -u umyvadel není mýdlo a nejsou utěrky

4) Hodiny v jídelně -v nejbližší době budou umístěny hodiny v části jídelny, kde předtím nebyly.

5) Topení v hale – už je vypnuto

6) Umytí oken -studenti si stěžovali na zaprášená okna, prima A si je chce sama umýt.

7) Uklízení ve škole- Studenti si stěžovali na neuklizené třídy a neutřený prach na poličkách a  parapetech.

8) Počet testů za den -lze to najít ve školním řádu

9) Školní hlášení -všichni zástupci odhlasovali snížení počtu a hlasitosti hlášení.

10) Automat na čaj -studenti by chtěli mít ve škole alespoň jeden automat na čaj

11) Bufet -studenti by chtěli mít možnost zakoupit si v bufetu párek v rohlíku

12) Majáles -v nejbližší době se začnou hlásit stánky a vybírat věci do tomboly.

      Příští zasedání se uskuteční 22.4. ve zkušebně pod hudebnou.

 

Zpět