Zápis ze Studentského parlamentu ze dne 5. 10. 2016

Prezence tříd: 1B, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B

  
Studenti vznesli žádost o to, že ačkoliv by měl mít každý profesor klíče od jakékoliv třídy, ve sborovně by mohl být nějaký háček s náhradními klíči. Důvod žádosti: Ne vždy se podaří „chytit“ profesora, který někam nespěchá a má  čas odemknout zamčenou třídu.
 
Rozbitý automat na teplou vodu před sborovnou bude opraven za spolupráce p. Hurdálka a p. Fabiánka.
 
Střecha školní haly by měla být hotová dle smlouvy do 30. 11. 2016. – doplněno panem ředitelem.
 
Zejména mladší studenti GFP vznesli stížnost na termín vypsání školních kroužků. Kvůli tomu, že ostatní instituce mají vypsané nějaké odpolední aktivity vypsané již začátkem hlavních prázdnin, není moc možnost zapsat se na školní kroužek, aniž by se nějak tyto aktivity překrývaly.
 
Dále ohledně kroužků se studenti ptali, zda se mohou v rámci školních kroužků objevit i jiné aktivity, než převážně sporty (konkrétněji dramatické či hudební). Tato žádost by měla být směřována na starší studenty nebo jiné osoby, které již mohou tyto kroužky řídit.
 
Webové stránky školy zařízené Filipem Krimlem (8A) jsou již funkční přes Bakaláře, avšak hledá se „korektor“, který by byl svědomitý a nedopustil, aby se na tyto stránky dostaly nějaké nevhodné příspěvky. Také by ale neměl fungovat, jako přílišná cenzura.
 
Byl nalezen defekt v automatu na kávu v podobě mravenců, objevujících se v kávě. Tento problém má být nahlášen panu školníkovi (emailem s kopií panu řediteli).
 
Třídy vyššího gymnázia se dohodnou, kdo bude organizovat Áves. Tento tým organizátorů bude opět pozván na Studentský parlament (popřípadě se tam utvoří).
 
Studenti i profesoři prosí pana profesora Vaise, aby omezil frekvenci hlášení (konkrétně pro schůzku SP). Studenti vzkazují, že nejsou hluší a spíše doporučují, zda by se hlášení mohlo rozložit do více dnů. Dále navrhují, že by se hlášení mohlo umístit na začátek nebo konec hodiny. Nemělo by se hlásit v průběhu přestávky, nebo vprostřed hodiny, a to kvůli tomu, že většina studentů tvoří hluk a hlášení v tuto dobu není moc slyšet.
 
Další schůzka Studentského Parlamentu bude tzv. Volební (končí funkční období předsedy a zapisovatele a budou se volit noví). Proto předseda SP prosí všechny zástupce tříd, aby přišli v plném počtu a mohli rozhodnout v tomto hlasování. Přijďte všichni!
 
Další informace pro nové členy SP: Post zástupce třídy do SP se dá v rámci třídy odmítnout. Nicméně by se měl v rámci třídy zvolit nějaký nový zástupce. Pokud však nějaká třída nebude reprezentována třikrát po sobě, této třídě se může odepřít právo rozhodování a účasti v SP do konce školního roku. Viz také Stanovy SP, možné k nalezení: https://www.gfp.cz/doc/studparlament/sp_stanovy.pdf nebo ručně gfp.cz – Aktivity – Studentský parlament – Stanovy SP – Stanovy.
 
Následující schůze SP se bude konat 2. 11., nebude-li stanoveno jinak dle nutnosti.

Zasedání studentského parlamentu ze dne 25. 5. 2016

Přítomní ze tříd: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B (Všichni)

Padl dotaz ohledně opravování kovových židlí ze strany pana školníka. Tento problém můžete řešit přímo se školníkem.
A padl také dotaz ohledně dodání nových židlí do školy – nové židle by se měly dodávat do nových prim.
Ze strany studentů se vznesl návrh na nějaké posezení na školním dvoře.
Studenti komentují nepořádek v hale, obzvláště mrtvé ptáky na obvykle nepřístupném balkóně.
Na další schůzku SP se doporučuje, aby třídy shrnuly celkově školní rok, vznesly návrhy, připomínky a inovace.
Další schůzka SP se uskuteční 15. 6. 2016. (Pravděpodobně to bude poslední schůzka SP, přijďte prosím všichni).

Zápis ze schůzky Stud. parlamentu 27.4.2016

Přítomni: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5B, 6B, 7A, 7B
Předseda: Filip Kriml, zapisovatel: Marek Malý

Probírala se různá témata ohledně Majálesu
– Od 9. 5. Do 13. 5. bude možnost nosit věci do tomboly na Majáles, jindy ne. Tombola se nosí k organizátorům do sexty B (Sára Žabová, Kristýna Raitová, Filip Zítek)
– Studenti by si měli rozmyslet již nyní, kdo co bude mít za stánek. Za asi týden (max 14 dní) budou organizátorky chodit po třídách a sbírat tyto účastníky
– Bude hasičská pěna, Na letošním majálesu nebude skákací hrad.
– Domlouvají se už kapely (Rock, Metal, … minimálně budou tři)
– Ohledně dekorování kvart se dávaly rady z vyšších ročníků (Poživatelné jídlo!!!)
– Z různých tříd, pokud by někdo chtěl mít vystoupení (podobné jako na áves), není problém, stačí přijít… Dokonce ani donáška Sponzorského daru či propagačních reklam není problém…
Kdyby byl nějaký problém s nábytkem (židlemi) či něčím jiným, docházejte za školníkem, popř. dejte vědět řediteli školy, kdyby byl nějaký větší problém…
Studenti oceňují mýdla na záchodech.
Při vážných problémech s kantorem je možnost konzultace s daným profesorem či vedením školy.

Další schůzka SP bude 25. 5. (Možná dříve…)

Zápis ze schůzky Stud. parlamentu 30.3.2016

Přítomni: 1A, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6B, 7A, 7B

Brožurka Propagace školy
– Byly řečeny názory ohledně již téměř hotové brožurky…
Utěrky na záchodech – studenti prosí o častější doplňování
Nespokojení studenti poukázali na moc časté hlášení školního rozhlasu
Bylo oznámeno, že do školy dorazí zahraniční holandští studenti výměnného pobytu v intervalu 15. 4. – 21. 4. 2016
Studentům bylo sděleno, že se bude konat Majáles, na který si mají, pokud chtějí, studenti připravit různé stánky apod. (29. 5.)

Další schůze studentského parlamentu se uskuteční 27. 4. 2016

Zápis ze schůze stud. parlamentu 10.2.2016

Přítomní:  1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. B

Studenti požadují po zaměstnancích školy chod jako za inspekce- tj. utěrky a mýdla na záchodech, milejší přístup apod.

!!! Pozor na záškodníky!!! objevují se případy, že někdo utěrky válí po zemi, takže po studentech se požaduje dohled nad touto věcí, aby hlídali a popř. udali záškodníky

Pokud bychom chtěli v oktávě rychlovarnou konvici, musí být zkontrolovaná (školou určený revizor)… Více věcí se nehodí.

Sdílet informaci o té anketě v bakalářích- ohledně finanční stránky bude možno použít fond pro 25. výročí školy, který by možná řešil finanční stránku brožurek- popř. se můžou brožurky dát do Františkových přání

+ vytvořit letáček v semináři programování (7-8. ročníky)

19.3. se bude konat oficiální akce, kde budou hrát kapely, od nejstarší až po dnešní, od 19:00, 70,- Kč

Od inspekce zatím nepřišla reflexe

Další schůze parlamentu 2.3.2016 od 13:45

Zpět