V průběhu minulého týdne se studentky kvint a sext Fričová V., Hlaváčková K., Pňovská V., Jarošová T., Iličová M., Kostková T., Žabová S., Rajtová K., Kábrtová M., Kettnerová T., a Barešová A. účastnily v DDM jako školitelky vrstevnického programu Hrou proti AIDS
 
Vrstevnický projekt je založen na principu soutěžní hry, kdy jsou třídy mladších studentů  rozděleny do 5 skupin (účastnily se obě tercie) a obchází 5 samostatných stanovišť – Cesty přenosu HIV, Láska, sexualita a ochrana před HIV, Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných nemocí a HIV, Sexualita řečí těla, Život s HIV/AIDS – na kterých jim starší spolužáci  vysvětlují základní pojmy a nejnovější poznatky z prevence i výzkumu HIV/AIDS. Cílem “Hry” bylo žáky nenásilně poučit tak, aby sami došli k přesvědčení, že jejich zdraví spočívá zejména v zodpovědném chování, které je ochrání před touto zákeřnou nemocí.
 

Zpět