Splněn 1 ks – Spolek přátel GFP (XGA model do běžné třídy)

Dataprojektor FullHD + plátno, ozvučení a instalace do posluchárny fyziky a biologie. Cca 30 tis. Kč.

 

Zpět