Přítomní: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. B, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B

Ohlas na AVES
– letos byl AVES dobrý, nebyl „tolik nudný jako jindy“, do příště by chtělo zlepšit organizaci nácviku zpěvů.
– studentský parlament děkuje týmu organizátorů ávesu a výročí 25 let za dobře provedenou práci

Inspekce
– Inspekce by pro nás nic neměla znamenat, jen návštěvu.

Další
– na záchodech svítí světla až pozdě- školníkovi se pošle mail s kopií panu řediteli

Od příští schůzky se bude studentský parlament scházet v 13:45 a začátek jednání bude 13:50.

Padl nápad větší propagace školy
– změnit vzhled školních stránek, více živých informací, proložení latinskými citáty, rubrika „Den studenta“ = vlastní popis dne. (Formou jako veršobraní – literární soutěž)
– Vytvořit brožurku či leták k naší škole- do Františkových přání nebo na web (webovou brožurku vytvářet v INF-Seminář)- do něj: výměnné pobyty, zahr. zájezdy, fotky sportů, áves, majáles, maturitní ples, dílny, kroužky, veršobraní
– možnost přidávání nápadů do nějakého souboru na webu (Bakaláře-odkaz)- otevřeno do 10. 2. 2016.

Další schůze studentského parlamentu bude 10. 2. 2016

Zpět