Přítomní:  1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. B

Studenti požadují po zaměstnancích školy chod jako za inspekce- tj. utěrky a mýdla na záchodech, milejší přístup apod.

!!! Pozor na záškodníky!!! objevují se případy, že někdo utěrky válí po zemi, takže po studentech se požaduje dohled nad touto věcí, aby hlídali a popř. udali záškodníky

Pokud bychom chtěli v oktávě rychlovarnou konvici, musí být zkontrolovaná (školou určený revizor)… Více věcí se nehodí.

Sdílet informaci o té anketě v bakalářích- ohledně finanční stránky bude možno použít fond pro 25. výročí školy, který by možná řešil finanční stránku brožurek- popř. se můžou brožurky dát do Františkových přání

+ vytvořit letáček v semináři programování (7-8. ročníky)

19.3. se bude konat oficiální akce, kde budou hrát kapely, od nejstarší až po dnešní, od 19:00, 70,- Kč

Od inspekce zatím nepřišla reflexe

Další schůze parlamentu 2.3.2016 od 13:45

Zpět