Přítomní ze tříd: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B (Všichni)

Padl dotaz ohledně opravování kovových židlí ze strany pana školníka. Tento problém můžete řešit přímo se školníkem.
A padl také dotaz ohledně dodání nových židlí do školy – nové židle by se měly dodávat do nových prim.
Ze strany studentů se vznesl návrh na nějaké posezení na školním dvoře.
Studenti komentují nepořádek v hale, obzvláště mrtvé ptáky na obvykle nepřístupném balkóně.
Na další schůzku SP se doporučuje, aby třídy shrnuly celkově školní rok, vznesly návrhy, připomínky a inovace.
Další schůzka SP se uskuteční 15. 6. 2016. (Pravděpodobně to bude poslední schůzka SP, přijďte prosím všichni).

Zpět