Od pondělí 10.10. bude otevřena Školní čítárna GFP (místnost nad učebnou hudební výchovy). Výpůjční doba čítárny je každé pondělí od 13:45 do 14:30. Bližší informace u Mgr. Věry Vrbíkové.
Zpět