Opakovaná výzva k volbám do Školské rady Gymnázia Františka Palackého Neratovice.
Ředitel Gymnázia vyhlašuje na dny 23. a 24. 1. 2017 opakovanou volbu do Školské rady Gymnázia Františka Palackého Neratovice. Kandidáti za nezletilé žáky a zletilé žáky zůstávají stejní, tj. Ing. Libor Novák a Mgr. Michaela Kučerová.

Výsledky 1. kola.

Zpět