Prvního ročníku soutěže se zúčastní tito studenti:

1. kategorie:

Jan Dedera, tercie A – Porovnání výkonnosti čtyřdobého motoru při zvyšováníjeho výkonu nad sériové parametry
Jan Kupka, tercie A – Neratovice a okolí očima dálkového průzkumu Země
Denisa Dudková, tercie B -Význam vodíku, prospěch vodíkových stanic
Juliana Dindošová, Lucie Zimová, tercie B – Růst krystalů v závislosti na teplotě
Elena Pithartová, tercie B – Brouci, motýli, blanokřídlí – Tři největší království země hmyzu
Anna Dubnová, kvarta B / Štěpán Duben, sekunda B – Vývoj mikroorganismů v napáječkách drobných savců

2. kategorie:

Vít Vladyka, Karel Kraj, kvinta A – Fraktály
Jakub Rozboud, septima A/Jakub Weinstein, Filip Zítek, septima B – Výuková videa

VEŘEJNÁ PREZENTACE 31. 5. 2017!!!

Zpět