Zveřejněny rozvrhy pro šk. rok 2017/2018. K dispozici je i PDF verze rozvrhů žáků pro domácí tisk.
Pozn. pro primy: SbZ je nepovinný sborový zpěv.

Zpět