2. ročník 2017/2018

Projekt Cena ředitele LACH-NER, s.r.o. si klade za cíl motivovat žáky GFP k práci v oblasti přírodních věd – chemie, biologie, fyziky. Soutěž vyhlašuje GFP Neratovice za finanční a odborné pomoci firmy LACH-NER, s.r.o.Spolku přátel GFP.

Vítězové soutěže si po veřejné prezentaci, rozhodnutí poroty a splnění všech předem daných podmínek rozdělí finanční částku 25 000 Kč.
Žáci, kteří se umístí na prvním a druhém místě, postupují se svými pracemi do krajského kola SOČ.

Téma prací nemá konkrétnější, užší zadání. Žáci se mohou při dodržení níže zmíněných podmínek účastnit projektu jednotlivě, ve dvojici či zpracovat vybrané téma ve skupině. Soutěž má dvě věkové kategorie: primy – tercie (1. kategorie) a kvarty – oktávy (2. kategorie)

Podmínky účasti:

a) vybrané téma je jasně zařaditelné do přírodních věd
b) práce vychází zásadně z vlastního pozorování, experimentu či měření
c) práce přesně uvádí použité prameny
d) autor odevzdá text práce včas (v písemné i elektronické podobě) a připraví si obhajobu
e) rozsah práce: 1. kategorie (min. 8, max. 20 normostran); 2. kategorie (min. 12, max. 30 normostran)

Harmonogram:

1. Vyhlášení soutěže 13. 11. – 16. 11. 2017
2. Odevzdání anotace připravované práce do 22. 12. 2017
3. Odevzdání vlastních prací do 30. 4. 2018
4. Veřejná prezentace 30. 5. 2018
5. Předání cen 29. 6. 2018

Zpět