Nové číslo účtu pro placení školních obědů je

226366742/0600.

Variabilní symboly se nemění.

Zpět