Této soutěže s lesnickou tematikou jsme se letos zúčastnili poprvé. Naši školu zastupovala dvě tříčlenná družstva. Po teoretické části a poznávání přírodnin mělo naše družstvo ve složení Barbora Holubová, Jan Pražák a Jiří Jakub Trpkoš stejný počet bodů jako družstvo ze Střední lesnické školy Křivoklát! Po rozstřelu mezi těmito dvěma týmy se toto naše družstvo umístilo na krásném druhém místě.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Gabriela Fišerová

Zpět