Pro velký zájem se sběr starého papíru o den prodlužuje. Kontejner bude odvezen v úterý 30. dubna ve 14 hodin.

Zpět