Žáci volitelné informatiky v sekundách měli dnes výuku zpestřenou díky Spolku přátel GFP paní Martinou Vejvodovou ze společnosti Accenture, se kterou absolvovali tzv. Hour of Code, kdy si hravou formou vyzkoušeli, co například může být skryto pod pojmem programování a že to rozhodně není nic, čeho by se mělo inteligentní dítě bát.

Chovat se a myslet programátorsky se dá i v běžném životě a takový člověk je pak zpravidla vytrvalejší při řešení problémů, systematičtější, efektivnější a tím i výkonnější než jeho chaotičtí kolegové. Prakticky každá činnost se dá rozložit na nějaké elementární kroky a jejich posloupnost se dá vždy výrazně zoptimalizovat oproti tomu, co člověka napadne jako první řešení. Stačí vyjet ze zajetých kolejí a třeba už nic nedělat bezmyšlenkovitě pokaždé stejně jako minule, ale vždy o něco efektivněji než minule. 

Zpět