Spolek přátel GFP

Jsme dobrovolné sdružení rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří mají zájem o výchovu dětí, mládeže a práci školy. Zaměřujeme se na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Schůzky jsou veřejné, přístupné všem studentům školy a jejich rodičům.

Z důvodu vyhlášených opatření se pravidelná schůzka Spolku dne 6.10. nekoná. Děkujeme za pochopení.

Aktuality

Činnost

Kontakt

Stanovy

Výbor

Zápisy z jednání výboru

Zprávy o hospodaření

Zpět