Mezi čtyřmi nejlepšími řešiteli Bobříka informatiky v kategorii Senior v České republice jsou tři žáci naší školy. Jedná se o Jana Staňka, Ondřeje Pavlína a Šimona Zápotockého ze septimy B, kteří dosáhli plného počtu bodů. Rovněž Petr Vrána ze stejné třídy skončil velmi úspěšně, a to pouze s jedinou chybou.

Všichni čtyři hoši postupují do ústředního kola, které se bude konat 28. ledna 2020. Přejeme jim hodně štěstí a děkujeme.

Zpět