Přihlášky na střední školy se předkládají řediteli školy, do které se uchazeč hlásí, osobně nebo poštou – doporučeným dopisem do
2. března 2020.

O jarních prázdninách bude škola otevřena
v pondělí 2. března v čase 9–15 hod.

Zpět