Po dobu uzavření školy bude probíhat výuka formou elektronické komunikace mezi učiteli a žáky. Materiály pro samostudium a úkoly budou žákům pravidelně poskytovány prostřednictvím systémů, které škola využívá, tj. primárně MS TeamsGoogle Classroom a dále pomocí zpráv v systému Komens a modulu Domácí úkoly v aplikace Bakaláři.

Vyučující nebudou duplikovat informace do více systémů současně, je tedy potřeba, aby žák sledoval ten komunikační kanál, který s daným vyučujícím běžně využívá.

Bylo by vhodné, aby rodiče nahlédnutím do výše uvedených systémů děti kontrolovali.

Zpět