Přeplatky za plavání v minulém šk. roce budou žákům sekund, tercií a kvart vráceny v průběhu měsíce září.

Zpět