Opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 promítnutá do podmínek GFP Neratovice:

  •  Od 12. října do 23. října 2020 bude pokračovat na nižším gymnáziu prezenční výuka dle stávajícího rozvrhu. Do konce října je zrušena výuka plavání.
  • Na vyšším gymnáziu je distanční výuka prodloužena do 23. 10. 2020.
  • Podzimní prázdniny proběhnou v týdnu od 26. do 30. 10. 2020.
  • Do konce října 2020 jsou zrušeny na GFP všechny zájmové kroužky.
  • Od 12. 10. do 30.10. bude uzavřena pro nájemce sportovní hala gymnázia a aula gymnázia.

Aleš Jinoch

Zpět