Ačkoliv aktuální situace studentům kvart neumožnila podívat se do Terezína osobně, měli možnost se alespoň zúčastnit on-line virtuální prohlídky, která se konala 8. a 9. dubna 2021. Program byl pořádán vzdělávacím oddělením Památníku Terezín a byl rozdělen do dvou dnů.

První den měli studenti možnost vidět prezentaci o historii Terezína, kde se dozvěděli mnoho informací o výstavbě pevnosti, návštěvě Červeného kříže, nebo třeba o důvodech, proč si nacisté vybrali jako židovské ghetto a průchozí tábor zrovna Terezín. Následně proběhla virtuální prohlídka bývalého ghetta, hlavní pevnosti Terezína, kde studenti viděli například heim, kde za 2. světové války přebývaly židovské děti, různé ubikace či Muzeum ghetta.

Druhý den byly na programu workshopy, které probíhaly ve formě úkolů či diskuse a prohlídka Malé pevnosti. Kvarta A se zúčastnila workshopu na téma Efekt přihlížejícího. Zde si vyzkoušeli vžít se do situací, které nastávaly v životech Židů a snažili se najít rozdíl, jaké byly tyto situace očima tehdejších a dnešních lidí. Poté se pokusili vžít se do role přihlížejícího, oběti, zachránce a tyrana. Kvarta B měla workshop o Nacistické propagandě, kde se dozvěděli, jaké jsou druhy propagandy, jak můžeme takovou propagandu poznat a jak nás může ovlivňovat. Také slyšeli rozhovory s pamětníky a různé další příběhy z období židovského ghetta.

Po krátké pauze následovala prohlídka Malé pevnosti, která sloužila jako vězení pro odbojáře, problémové politiky a Židy. Nejprve mohli studenti spatřit typickou pruhovanou vstupní bránu, dále se podívali na nádvoří, do strážnice, různých kanceláří, na mužské nádvoří, do hromadných cel, a nakonec na popraviště.

Celý program byl velmi přínosný, studenti se dozvěděli spoustu informací a zajímavostí, procvičili diskusi na různá témata a v neposlední řadě prozkoumali všechna množná zákoutí terezínského areálu a okusili místní atmosféru.

Zpět