1. září primy nástup v 8 hodin, zbytek školy v 8:45 hod.

2. září výuka od 8:10 do 11:40 (první dvě hodiny třídnické, ostatní dle suplování, primy všechny čtyři třídnické).

5. 9. až 9. 9. upravený rozvrh kvůli adaptačnímu kurzu – sledovat Bakaláře.

Od 12. 9. stálý rozvrh (lze ještě do té doby  předpokládat drobné úpravy, zejména v obsazení odborných pracoven).

Zpět