V sobotu 17.12.2022 se v naší hale uskutečnil 27. ročník tradičního vánočního volejbalu GFP. Akce se vydařila, za což chci touto cestou poděkovat všem, kteří se na jejím hladkém průběhu podíleli. Ať už to byla obsluha kiosku, pořadatelský stolek či samotní hráči. Díky! Co se týče samotného turnaje, tým kantorů obsadil krásné 5. místo. Blahopřejeme si 🙂 a těšíme se i letos na další ročník.

Zpět