Dne 7.3. se konalo okresní kolo v šachu. Naši školu v něm reprezentovalo družstvo ve složení Michal Staněk (4. B), Klára Pištejová (3. B), Vojtěch Grunt (1.B), Jiří Šámal (1. A) a David Heglas (1.A) a umístilo se na 1. místě. Postupuje tak do krajského kola, které se bude konat 7.4. 2023. Úspěšným šachistům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Zpět