Sportovní aktivita našich dětí je důležitá nejen z hlediska zdravého životního stylu, ale současně dokáže rozvíjet u mladých lidí například smysl pro odpovědnost, férový a týmový duch, soustředění nebo rozhodování. Jsme rádi, že vedení školy a učitelé našeho gymnázia zajišťují celou řadu zajímavých sportovních akcí. Pro letošní školní rok se zástupci Spolku přátel GFP rozhodli finančně podpořit částkou 20.000,- Kč sportovní činnost studentů našeho gymnázia. Finanční prostředky budou použity na krytí výdajů spojených s turnaji pořádanými GFP, dopravou studentů na sportovní akce reprezentující naše gymnázium nebo nákupem sportovních pomůcek využívaných našimi studenty při hodinách tělesné východy, zájmových kroužků nebo sportovních pobytů.