Již pravidelně se naši studenti účastní soutěže Přírodovědný Klokan – v kategorii Kadet soutěží žáci tercií a kvart a v kategorii Junior studenti kvint a sext. V letošním roce patří v mělnickém okrese našim žákům přesně polovina medailových pozic.

Mezi mladšími, v kategorii Kadet, vybojoval druhé místo Kuba Fejt z tercie B ziskem 93 bodů. U starších obsadili zástupci GFP první i druhou pozici. Na prvním místě v okrese se umístila Marie Hladíková ze sexty B se 105 body a na druhé místo se 102 body dostal Jakub Fröhlich se sexty B. Všem medailistům gratulujeme!