V rámci šablon OP JAK proběhl ve třídě 2. A projekt Karel IV. a jeho doba, jehož cílem bylo přiblížit studentům tohoto významného panovníka a také významné stavby pocházející z období jeho vlády. Projekt začal v prosinci návštěvou multimediální expozice Praha Karla IV. v Domě U zlatého prstenu. Průvodkyně studentům přiblížila Karlovy představy i vlastní realitu proměny Prahy za vlády Lucemburků. Měli možnost vidět např. modely Vyšehradu a Pražského hradu či chrámu sv. Víta. Seznámili se se způsobem městské správy i stavbou středověkého mostu. Velmi atraktivní byl zejména videomapping, který na modelu celého pražského souměstí a modelu Karlova náměstí představil stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století.

Další návštěva proběhla v Muzeu Karlova mostu v prostorách kláštera Řádu křižovníků s červenou hvězdou, kde se studenti na komentované prohlídce expozice dozvěděli více o stavbě Karlova mostu. Připomněli si také osobnost Jana Nepomuckého a celá návštěva byla zakončena projížďkou na lodičkách, kdy měli možnost prohlédnout si pražské památky z jiného úhlu.

Projekt pak pokračoval samostudiem studentů a přípravou na prezentace o životě Karla IV., jeho rodině, významných stavbách a umělcích jeho doby. Cílem bylo také představit si charakteristické rysy gotického slohu a ukázat si je právě na památkách z Karlovy doby. V rámci tandemové výuky pak představili spolužákům svá témata, shlédli několik videí a vyzkoušeli své znalosti v online aktivitách.

Myslíme, že studenti se svých úkolů zhostlili se ctí a prokázali nejen schopnost vyhledávat informace a pracovat s nimi, ale i je velmi pěkně graficky zpracovat a prezentovat ostatním.

Prezentace studentů a fotografie z akcí jsou ke shlédnutí zde Projekt Karel IV. a jeho doba – výstupy