V letošním školním roce se Biologické olympiády účastnilo celkem 25 zájemců rozdělených do 4 kategorií. Kategorie D (prima-sekunda) a C (tercie-kvarta) se zabývaly tématem Lužních lesů. Zde byli nejlepšími řešiteli  Johana Rubínová ze sekundy B a Karolína Žižková z kvarty B. Pro postup do kola okresního ale nestačí být jen nejlepším, ale také je třeba vypracovat tzv. vstupní úkol, na který nebylo příliš času. Proto GPF v kategorii C reprezentovala nakonec trojice Johana Beranová z tercie A, Jakub Starnovský a Jakub Hladík z kvarty B. V okresním kole postupně obsadili krásné 8., 12. a 15. místo.  

V kategorii D Johana Rubínová obsadila v okrese třetí místo, které ji zaručilo postup do kola krajského, ve kterém ji patří 29. místo. 

Studenti vyššího gymnázia se potýkali se zajímavým tématem „Host do domu“. V kategorii B (kvinta-sexta) byli nejúspěšnějšími Maxim Stanko ze sexty B a Veronika Kuželová z kvinty A. Oba školu reprezentovali v krajském kole, kde Max vybojoval 17. místo a Veronika 38. místo.  

V kategorii nejvyšší, A, se přihlásila jen Marta Pinkevyčová ze septimy A. S úkoly školního kola si poradila, ale na krajské kolo se již necítila. Je ale třeba ocenit i její školní výkon.