Ve středu 19. června absolvovali studenti obou kvart jednodenní vzdělávací seminář v Terezíně. Program byl velmi nabitý. Obě třídy ho zahájily na půdě Magdeburských kasáren společnou přednáškou o historii terezínské pevnosti s důrazem na období protektorátu, kdy se z města stalo ghetto, jímž prošlo na 155 000 lidí. Poté se studenti rozdělili na dvě skupiny a pod vedením zkušených lektorek navštívili expozici Muzea ghetta, modlitebnu, kolumbárium, židovský hřbitov a krematorium. Zastavili se i na terezínském náměstí, kde se seznámili s funkcemi některých budov v době existence ghetta, byly jim představeny osudy některých osobností, které ghettem prošly (Karel Poláček, Petr Ginz, Helga Weissová-Hošková, Evelina Merová aj.). Odpoledne pak bylo vyhrazeno pro prohlídku Malé pevnosti Terezín.