Přijímačky nanečisto 2023/2024

I v letošním školním roce proběhnou na našem gymnáziu přijímací zkoušky nanečisto. Žáci pátého ročníku a nově i žáci devátého ročníku budou mít možnost vyzkoušet si přijímací testy, zažít průběh přijímacího řízení a získat tak zkušenosti k ostrým přijímacím zkouškám.

Podoba testů i průběh přijímacích zkoušek nanečisto v dopolední části vycházejí z konceptu společnosti Cermat, která zajišťuje jednotné přijímací řízení na gymnázia.

Pro letošní rok nabízíme dvě varianty přijímacích zkoušek nanečisto pro každý ročník:

  1. a. S odpolední částí, kde vyhodnotíme testy a poskytneme zpětnou vazbu (žákům sdělíme výsledky testů, včetně vysvětlení správných odpovědí).
  2. b. Bez odpolední části, kdy žákům poštou zašleme opravené záznamové archy.

Každý žák obdrží opravený záznamový arch, ve kterém bude u každé úlohy uveden maximální počet bodů a problematika, na kterou byla zaměřena. Přesné zadání testů nezveřejňujeme, je pouze možné do nich po domluvě v budově školy nahlédnout.

Přijímací zkoušky nanečisto budou probíhat v budově gymnázia od 8:00 do 11:50 (dopolední část – shodná pro obě varianty) a od 13:30 do 15:45 (odpolední část).

Pro letošní školní rok nabízíme následující termíny:

pro osmiletý obor – 2. 12., 6. 1., 10. 2., 9. 3., 23. 3.

pro čtyřletý obor – 6. 1., 9. 3.

Cena za jeden termín je 250 Kč za žáka bez odpolední části a 350 Kč za žáka s odpolední částí, platba proběhne na místě v den konání zkoušek.

Na přijímací zkoušky nanečisto je nutné se přihlásit vyplněním přihlášky přes google formulář – pro pátý ročníkpro devátý ročník. Z organizačních důvodů je počet přihlášených žáků na jeden termín omezen takto:

pro termíny 2. 12., 10. 2. a 23. 3. (pouze osmileté obory) – 100 žáků dopolední část a z toho 60 žáků na odpolední část

pro termíny 6. 1. a 9. 3. (společně osmileté a čtyřleté obory) – 100 žáků dopolední část a z toho 40 žáků na odpolední část pro každý ročník (celkem 200 a 80 žáků)

Na zaplněné termíny již nebude možno zaslat přihlášku. Nic nebrání tomu, aby se jeden žák po včasném přihlášení zúčastnil přijímacích zkoušek nanečisto ve více termínech, kdy pro každý termín je připraven nový test. Případné dotazy rádi zodpovíme na e-mailu sekretariat@gfp.cz.