Přijímací zkoušky nanečisto online

Vzhledem k epidemiologické situaci jsme se rozhodli uskutečnit přijímací zkoušky nanečisto online přes MS Teams (aplikaci není třeba instalovat, můžete se připojit i přes internetový prohlížeč). Doporučujeme absolvovat testy na počítači. V případě použití menších tabletů a mobilních telefonů mohou mít žáci problémy s čitelnosti úloh, které obsahují obrázky. Zkoušky proběhnou v sobotu  27. 2. 2021 od 8:30. Průběh bude odpovídat prezenčním variantám: 

– zahájení a vysvětlení průběhu zkoušek 
– test z matematiky 
– přestávka 
– test z českého jazyka 

Po vypracování zkoušky budete moci zpětně do testu nahlédnou a zobrazí se Vám i správné odpovědi. Otevřené odpovědi vyhodnotíme ručně a na webových stránkách následně zveřejníme pořadí žáků. K přihlášení je nutné vyplnit přihlášku (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQH_XdsXJE6qmDiJb34pusb_HL9N4IRHp-HtIZT_hwdUQzI5QUtPS1FFSUw0UDg0VkZERldLTzNWNi4u) a zaplatit poplatek 200,– Kč (do 24. 2. 2021). 

Po zaplacení poplatku a vyplnění přihlášky dostanete e-mailem odkaz na přístup do online místnosti a specifický kód pro konání zkoušky. 

Poplatek 200,– Kč prosím uhraďte do 24. 2. 2021 na účet školy. 
Číslo účtu: 802 906 824/0600
Variabilní symbol: 666
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte 

Zrušení PZK nanečisto 20. 2. 2021

Z důvodu špatné epidemiologické situace se termín přijímaček nanečisto 20. 2. 2021 ruší. Jakmile to bude možné, vypíšeme náhradní termíny a primárně budou s nabídkou nových termínů osloveni zájemci, jejichž termín byl zrušen. Není potřeba vyplňovat novou přihlášku. Děkujeme za pochopení.

Zrušení PZK nanečisto 6. 2. 2021

Z důvodu špatné epidemiologické situace se termín přijímaček nanečisto 6. 2. 2021 ruší. Jakmile to bude možné, vypíšeme náhradní termíny a primárně budou s nabídkou nových termínů osloveni zájemci, jejichž termín byl zrušen. Není potřeba vyplňovat novou přihlášku. Děkujeme za pochopení.

Přijímací zkoušky nanečisto 5. 12. 2020

Vážení rodiče. 

Děkujeme za Váš zájem o přijímací zkoušky nanečisto. Pokud se ČR dostane do třetího stupně pohotovosti v protiepidemickém systému, v prvním termínu 5. 12.  zkoušky na GFP uskutečníme. Bližší informace poskytneme ihned, jakmile vláda rozhodne.  

                                                                  S pozdravem organizátoři 

Přijímačky nanečisto 2020/2021

I v letošním školním roce proběhnou na našem gymnáziu přijímací zkoušky nanečisto. Žáci pátého ročníku budou mít možnost vyzkoušet si přijímací testy na osmileté gymnázium, zažít průběh přijímacího řízení a získat tak zkušenosti k ostrým přijímacím zkouškám.

Podoba testů i průběh přijímacích zkoušek nanečisto v dopolední části vycházejí z konceptu společnosti Cermat, která zajišťuje jednotné přijímací řízení na osmiletá gymnázia.

Pro letošní rok nabízíme dvě varianty přijímacích zkoušek nanečisto:  
a. S odpolední částí, kde vyhodnotíme testy a poskytneme zpětnou vazbu (žákům sdělíme výsledky testů, včetně vysvětlení správných odpovědí).
b. Bez odpolední části, kdy žákům poštou zašleme opravené záznamové archy.
 

Každý žák obdrží celkové pořadí s výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto z daného termínu a opravený záznamový arch, ve kterém bude u každé úlohy uveden maximální počet bodů dané úlohy a na kterou problematiku byla zaměřena. Přesné zadání testů nezveřejňujeme, pouze je možné do nich nahlédnout v budově školy.

Přijímací zkoušky nanečisto budou probíhat v budově gymnázia od 8:00 do 11:50 (dopolední část – shodná pro obě varianty) a od 13:30 do 15:45 (odpolední část).

Pro letošní školní rok nabízíme následující termíny:

5. 12., 16. 1., 6. 2., 20. 2., 20. 3.

Cena za jeden termín je 250 Kč za žáka bez odpolední části300 Kč za žáka s odpolední částí, platba proběhne na místě v den konání zkoušek.

Na přijímací zkoušky nanečisto je nutné se přihlásit vyplněním přihlášky přes Google formuláře. Z organizačních důvodů je počet přihlášených žáků na jeden termín omezen na 100 a na odpolední vazbu 60, na zaplněné termíny již nebude možno zaslat přihlášku. Nic nebrání tomu, aby se jeden žák po včasném přihlášení zúčastnil přijímacích zkoušek nanečisto ve více termínech, kdy pro každý termín je připraven nový test. Případné dotazy rádi zodpovíme na e-mailu sekretariat@gfp.cz.

 

 

Zpět