Den otevřených dveří

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
18. 2. 2016 od 13.00 do 17.00 hodin

Zájemci o studium budou mít možnost prohlídnout si prostory školy (včetně sportovní haly), setkat se s vyučujicími a seznámit se s podobou přijímacích zkoušek a učebním plánem. Připraveny budou i ukázkové hodiny, semináře, promítání z akcí školy.
Zpět