Podávání přihlášek ke studiu

Přihlášky na střední školy se předkládají řediteli školy, do které se uchazeč hlásí, osobně nebo poštou – doporučeným dopisem do
1. března 2019.

O jarních prázdninách (25.2.–3.3.2019) bude škola otevřena
v úterý 26.3. a ve středu 27.3.2019 v čase 9–12 hod.

Setkání s absolventy 9.1.2019

GFP děkuje svým absolventům za účast na tradiční akci, která informuje stávající studenty školy o přijímacích zkouškách a studiu na VŠ. Vážíme si toho, že jste přišli. Letos se zúčastnili: B. Semkovičová, L. Hájková, B. Šoustková, T. Kettnerová, J. Barda, T. Kostková, V. Kocůrková, T. Nesnídal, P. Tesařová, M. Stolejda, J. Cvach, T. Novák, A. Ramzerová, M. Kunc, J. Cabadaj, R. Andršová, J. Veselý, E. Pham, Truong A. D., V. Šípová, P. Volková, E. Nová, D. Sečkár, J. Rozboud, A. Šponerová, K. Dítě, V. Marhan

Veršobraní

Spolek přátel GFP Neratovice přispěl finanční podporou ve výši 4 000,- Kč, rozdělenou mezi studenty neratovického gymnázia, kteří byli úspěšní v rámci projektu Veršobraní 2018, uskutečněného v průběhu listopadu.  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Veršobraní proběhlo 21. 11. 2018 v knihovně Gymnázia F. Palackého s doprovodným kulturním programem. Zástupci Spolku přátel GFP moc děkují studentům a učitelům našeho gymnázia, kteří se Veršobraní zúčastnili a současně gratulují všem oceněným studentům.

Fotografie je převzata z 1. čísla Listy města Neratovice, vydaných v lednu 2019.

Spolek přátel GFP
Datum: 8. 1. 2019

Setkání s absolventy 9. 1. 14:00

1.B. SemkovičováVŠCHT - Biotechnologie léčiv
2.L. HájkováVŠE - Fakulta mezinárodních vztahů
3.B. Šoustková1. lékařská fakulta UK
4.T. KettnerováSpeciální pedagogika - UJEP
5.J. BardaHispanika, FF UK
6.T. KostkováVŠCHT - Chemie a analýza léčiv
7.V. KocůrkováPřírodovědecká fakulta UK, obor Biologie
8.T. Nesnídal3. lékařská fakulta UK
9.P. TesařováPedagogická fakulta UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
10.M. StolejdaZápadočeská univerzita (Plzeň); student veřejné správy
11.J. CvachVŠE - Fakulty mezinárodních vztahů, Mezinárodní studia - diplomacie.
12.T. NovákČVUT - Jaderná fyzika, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
13.A. RamzerováFilmová studia UK
14.M. KuncVŠE - Ekonomie a hospodářská správa
15.J. Cabadaj1. lékařská fakulta UK
16.R. AndršováPrávnická fakulta UK
17.J. ŘehořkováPedag. fakulta UK, ČJL -ZSV
18.V. PauknerČVUT - fakulta informačních technologií
19.V. VachováPřírodovědná fakulta UK
20.V. Šípová3. lékařská fakulta UK
21.P. VolkováPolicejní akademie ČR
22.E. Nová1. lékařská fakulta UK
23.D. SečkárF. F. UJEP v Ústí nad Labem, obor Filosofie a Spol. vědy...
24.J. RozboudVUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
25.A. ŠponerováŽurnalistika, Fakulta sociálních věd UK

Zpět