Fyzika v Národním technickém muzeu

V rámci výuky fyziky vycestovaly primy a sekundy do Národního technického muzea, v Praze 7. Primy absolvovaly komentovanou prohlídku pavilonu dopravy a času, kde se seznámily s vývojem automobilového průmyslu a měření času. Na základě nově získaných poznatků žáci vytvářeli pracovní listy, ze kterých se v hodinách fyziky přezkušovali navzájem. Některé práce jsou na velmi dobré úrovni, jmenovitě Amálie Kučerové a Amelie Al-Tamimi, tak že je lze použít pro další ročníky. V rámci měření času se žáci dozvěděli, jak lidé od využití přírodních jevů, např. sluneční a vodní hodiny, přešli k mechanickým hodinám. Zajímavou ukázkou byla zmenšenina orloje.

Sekundy měly za úkol pomocí zábavných pracovních listů, vypracovaných pracovníky NTM, projít pavilon dopravy a techniky v domácnosti a odpovědět na zadané otázky. Třetí pracovní list se týkal konkrétního učiva probíraného v hodinách fyziky, tj. Newtonových zákonů, třecí síly, otáčivých účinků síly, klidu a pohybu těles. V rámci poznávání si žáci, mohli podle svého zájmu vybrat pavilon, který je zaujal, např. astronomie, tiskařství, hutnictví, interkamera apod. Pro získání informací z vybrané oblasti si žáci nafotili exponáty a k nim příslušné popisky, aby mohli vypracovat stručnou prezentaci, kterou představí svým spolužákům.

Všem žákům děkuji za příkladné chování na exkurzi.

Studentské volby na GFP

Píši ohledně výsledků studentských voleb do Europarlamentu, které organizuje JSNS a Člověk v tísni.

21. a 22. května proběhly studentské volby, kterých se zúčastnilo 265 škol včetně právě té naší. Studenti měli na výběr z 30 stran, hnutí a koalic. Celkem bylo odevzdáno 22 880 platných hlasů, ze kterých náleželo 3472 hlasů koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), jež mezi studenty vyhrála. Na druhém místě poté skončila s počtem 3250 hlasů koalice PŘÍSAHA A MOTORISTÉ a na třetím místě se umístila Česká pirátská strana.

Na naší škole jsme obdrželi celkem 109 platných hlasů a 15 neplatných. Na prvním místě i u nás skončila koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), která počtem 32 hlasů naprosto dominovala. Na druhém místě se s počtem 11 hlasů umístila Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, a na třetím místě skončila koalice PŘÍSAHA A MOTORISTÉ, jež měla pouze o jeden hlas méně.

Za celý tým děkujeme všem zúčastněným za spolupráci a všem profesorům za toleranci vyrušení výuky.

Biologická olympiáda na GFP

V letošním školním roce se Biologické olympiády účastnilo celkem 25 zájemců rozdělených do 4 kategorií. Kategorie D (prima-sekunda) a C (tercie-kvarta) se zabývaly tématem Lužních lesů. Zde byli nejlepšími řešiteli  Johana Rubínová ze sekundy B a Karolína Žižková z kvarty B. Pro postup do kola okresního ale nestačí být jen nejlepším, ale také je třeba vypracovat tzv. vstupní úkol, na který nebylo příliš času. Proto GPF v kategorii C reprezentovala nakonec trojice Johana Beranová z tercie A, Jakub Starnovský a Jakub Hladík z kvarty B. V okresním kole postupně obsadili krásné 8., 12. a 15. místo.  

V kategorii D Johana Rubínová obsadila v okrese třetí místo, které ji zaručilo postup do kola krajského, ve kterém ji patří 29. místo. 

Studenti vyššího gymnázia se potýkali se zajímavým tématem „Host do domu“. V kategorii B (kvinta-sexta) byli nejúspěšnějšími Maxim Stanko ze sexty B a Veronika Kuželová z kvinty A. Oba školu reprezentovali v krajském kole, kde Max vybojoval 17. místo a Veronika 38. místo.  

V kategorii nejvyšší, A, se přihlásila jen Marta Pinkevyčová ze septimy A. S úkoly školního kola si poradila, ale na krajské kolo se již necítila. Je ale třeba ocenit i její školní výkon. 

Naši šachisté

V krajském kole školních šachových týmů naše gymnázium nasadilo dvě družstva, která se umístila na krásném 5. a 10. místě v konkurenci dvacetišesti středoškolských týmů z celého středočeského kraje. Níže uvedeným děkujeme za příkladnou reprezentaci a těšíme se, že příští rok budeme třeba ještě silnější: Tomáš Pištej, Jan Adámek, Michal Staněk, Jáchym Kašpárek, Jiří Šámal, Adam Somsedík, Tereza Pavlíková, Anh Tú Truong, Daniel Grohman, Daniel Knotek, Matyáš Cincibus. 

Projekt Příběhy našich sousedů (2024)

    V pátek 17. 5. 2024 se v Masarykově kulturním domě na Mělníku konala závěrečná akce projektu Příběhy našich sousedů. Přítomnému publiku se tentokrát představilo  sedm  školních týmů především z mělnického regionu.

    Tým GFP se účastnil zmíněné akce již podruhé a v letošním roce jej  tvořily studentky Veronika Kuželová (5.A), Tereza Opršalová (5.A), Kateřina Zarembová (5.A) a Magdaléna Hoťová (5.B). Ve své prezentaci připomněly dramatický životní příběh pana Vasila Metenka, který převyprávěla jeho dcera paní Jaroslava Hoťová. Pan Metenko pocházel  z Podkarpatské Rusi a po vypuknutí druhé světové války chtěl bojovat proti nacistům. Byl však zajat sovětskými orgány a uvězněn v gulagu. Po propuštění  se stal  příslušníkem Prvního československého armádního sboru, prošel mnoha bitvami na východní frontě a účastnil se i pověstné Karpatsko-dukelské operace.

    V bojích utrpěl četná zranění  a stal  se nositelem několika vyznamenání. Po  vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu roku 1968 se dostal do konfliktu se sovětskými vojáky, kterým dal najevo svůj rozhodný nesouhlas s okupací. V prezentaci byly krátce připomenuty i životní osudy paní Jaroslavy Hoťové.

    Děvčata se zhostila svého úkolu velmi zodpovědně a jejich  kvalitně připravená prezentace doplněná o  audioreportáž byla přijata shromážděným publikem i porotou pozitivně. Nezbývá než jim za jejich dobře odvedenou práci ještě jednou poděkovat.

Sekunda A u hasičů

V pondělí 20.5.2024 se žáci sekundy A, v rámci výuky fyziky a občanské nauky, zúčastnili exkurze v areálu chemického podniku Spolany Neratovice. Z recepce nás hasiči odvezli na místo určení v hasičských dodávkách, kde největší zájem byl o jízdu v přepravním prostoru.  Cílem exkurze bylo, aby žáci viděli využití jednoduchých strojů v praxi. Seznámili se s hydraulickými zařízeními, vyprošťovacími nůžkami a rozpínáky, které jsou poháněny tlakovým olejem. Zmíněná zařízení se používají k vyprošťování osob z havarovaných aut, otevírání uzavřených prostor apod. Žáci si vyzkoušeli zásahové oděvy pro hasiče, které jsou odolné mechanicky i chemicky a mají sníženou hořlavost. Hasiči byli mile překvapeni znalostmi žáků z oblasti první pomoci. Nejvíce žáky zaujala tréninková místnost, tzv. polygon, kde hasiči v plné výzbroji trénují zásahy ve stísněných prostorech. Naši žáci bez výzbroje si prolezli polygon za ztížených podmínek. Vzhledem k poruše plošiny, na kterou se žáci nejvíce těšili, nám byla pro příští rok přislíbena jízda po Labi na hasičském člunu. Děkujeme hasičům za krásné zážitky a vedení Spolany za umožnění exkurze.