Soutěž je určena pro tříčlenné týmy dětí z druhého stupně ZŠ (či primy až kvarty osmiletých gymnázií). Základní kolo soutěže je organizováno on-line formou a děti se do něj mohou zapojit kdykoliv mezi 15.4.-15.5.2012.
Od neděle 15.4. je na stránce www.evropskesrdce.cz otevřena možnost vstupu do soutěže. Tříčlenné družstvo se tedy posadí kdekoliv k počítači připojenému na internet, vyplní vstupní formulář a poté se mu začnou otevírat otázky. Otázek je vždy deset z jedné oblasti, oblastí je v letošním ročníku opět šest (Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, Astronomie a ostatní – většinou multioborové či logické otázky). Celkově tedy soutěžící čeká 60 otázek, na jejichž zodpovězení budou mít 60 minut.
Po uzavření základního kola 16.5. vyhodnotíme pořadí soutěžících týmů a vždy nejlepší družstvo z kraje pozveme na finále do Prahy. Výsledky zveřejníme na www.evropskesrdce.cz.

Zpět