Příjezd prim z adaptačního kurzu se předpokládá v sobotu ve 14.05 hodin.

Zpět